ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

V úterý 10. dubna proběhl na naší škole zápis do první třídy. Zúčastnilo se ho 9 dětí. Úkoly pro ně byly připraveny ve dvou třídách. Děti skládaly a převyprávěly pohádku, zpívaly, recitovaly básničku, poznávaly geometrické tvary, barvy, zavazovaly tkaničku a plnily další úkoly, které měly prověřit jejich připravenost na školní docházku. Většina dětí přišla dobře připravena a jako odměnu si budoucí školáci odnesli drobné dárky.

Chvíle zápisu mají děti za sebou a za pár měsíců jim nastanou první „opravdové povinnosti“. Všem budoucím prvňáčkům i jejich rodičům přejeme, aby se jim ve škole líbilo, úspěšně dařilo a hlavně, aby se u nás cítili příjemně a spokojeně.