ČAS JABLÍČKOVÉ VŮNĚ

Během tématu „Čas jablíčkové vůně“ jsme poznávali jablíčko všemi smysly. Paní kuchařky nám
z jablíček připravily výborný jablečný kompot, na svačinu jsme měli i přesnídávku a jablíčka jsme ochutnali nejen v syrové formě, ale i sušená – křížaly. Zjistili jsme, že o jablíčkách je mnoho písniček, které jsme si zazpívala a naučili se k nim i básničky. Jablíčko jsme také vymodelovali
z plastelíny a vytvořili k němu papírového ježečka. Týden s jablíčkem děti zakončily oblíbenou hrou „Kompot“.