ATLETIKA PRO DĚTI

Do projektu Českého atletického svazu pro děti ve věku od 5 do 11 let se zapojila i naše škola. Cílem celého projektu je u dětí rozvíjet všestrannou pohybovou aktivitu s přesahem ze školní TV až do volnočasových kroužků. Běh, skok a hod patří mezi základní atletické disciplíny, ale vychází z nich i další sporty. V prvním pololetí, kdy kroužek probíhal, se děti seznámily se základními atletickými disciplínami – hod, skok a běh. Již od měsíce října jsme se zaměřily také na štafetové soutěže, neboť děti se velmi těší na Štafetový pohár, který bude probíhat ve druhém pololetí. Do tradičních prvků atletiky byly zařazeny i prvky a hry z jiných sportů – např. basketbal, florbal, gymnastika, volejbal, apod. Cílem kroužku bylo nejen rozvíjet u žáků sportovní dovednosti, ale také u nich podnítit zábavu a týmovou spolupráci. Bližší informace o projektu a další fotky nejen žáků naší školy naleznete na odkazech níže: http://www.atletikaprodeti.cz/foto-video/prvni-pololeti-na-nasich-skolach-obrazem http://www.atletikaprodeti.cz/zpravodajstvi/prvni-pololeti-skolniho-atleteni-obrazem_2313 Dále projekt můžete sledovat i na sociálních sítích – facebook (www.facebook.com/AtletikaProDeti ) a na webových stránkách (www.atletikaprodeti.cz).