Malí čtenáři

Stává se již tradicí, že děti ze školní družiny navštěvují obecní knihovnu. Knihovnice paní Pechová si na ně vyhradila odpoledne, kde je seznámila s provozem knihovny a s žánrovou skladbou knih a časopisů. Odpovídala na otázky, které se týkaly způsobu registrace nových čtenářů, výpůjček i dalších aktivit v knihovně. V dětském oddělení si pak děti knihy prohlížely, četly si společně úryvky, prohlížely ilustrace. Společně pak vyplňovaly dotazník „malého čtenáře“ o oblíbených knihách a malovaly obrázky pro paní knihovnici. Některé děti odcházely s vypůjčenými knihami. Možná je mezi nimi budoucí úspěšný spisovatel nebo spisovatelka, nebo alespoň pravidelný čtenář.