Poznáváme les a jeho tajemství

Dne 15. 4. 2019 společnost Lesy ČR uspořádala pro žáky 3. – 5. ročníku projekt s přírodovědnou tématikou, který jsme si pojmenovali ,,Poznáváme les a jeho tajemství“. V 8 ráno na žáky čekali před školou dvě zaměstnankyně lesní správy a zavedli je do lesa. Tam pro ně měli nachystané úkoly. Po cestě žáky seznamovali s rostlinami, stromy a na konec i se zvířátkem, které v poslední době ničí stromy a to ve velkém množství. Všechny rostliny i části větviček, či listy stromů si lepili do malého sešitu, který jim slouží k opakování a zároveň i k hezké vzpomínce na tento den. Cestou byli seznámeni i s posedem, krmelcem a také si vyzkoušeli sprejovat stromy napadené kůrovcem. Nakonec pro žáky bylo připraveno opékání vuřtů a tři soutěže (střelba z praku a luku na terč, a nakonec poznávání viděných rostlin a stromů). Nejlepší žáci byli na konci soutěží odměněny. Všichni jsme se v pořádku a s menší únavou vrátili zpět do školy. Žáci byli z celého dopoledne nadšeni.