Seznam registračních čísel žáků přijatých do 1. ročníku na školní rok 2019/20

Registrační číslo žáka:

1. 88/PřZŠ/2019

2. 89/PřZŠ/2019

3. 90/PřZŠ/2019

4. 91/PřZŠ/2019

5. 92/PřZŠ/2019

6. 93/PřZŠ/2019