VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY VE ŠKOLCE

Velikonoční dílničky v mateřské škole jsme tentokrát pojali jako odpoledne s rodiči. Podle hojné účasti a zájmu o tvoření rodičů s dětmi se dílničky vydařily. Každý si se svým rodičem postupně prošel různá pracovní centra a vytvořil kohoutka, zajíčka, jarní závěs. Děti si mohly vyzkoušet několik technik zdobení velikonočních vajíček. Děkujeme všem rodičům, kteří se k nám připojili a nebylo jich málo. Že by vznikla nová tradice?