Čarodějnický rej

Filipojakubská noc bývala jednou z magických nocí, kdy měly zlé síly větší moc než jindy. A tak se pálení čarodějnic stalo k velmi živou tradicí. V rámci tématu „Čarodějnický rej“ si děti ve školce jednu takovou čarodějnici vyráběly.