4. ROČNÍK

Český jazyk 4

– minulý týden bylo zadáno vypracovat cvičení v pracovním sešitě do str. 63 včetně

– dále opakovat mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod a vzor)

– opakovat koncovky podstatných jmen

– do domácího sešitu učebnice str. 61/3 a 4

– opakovat mluvnické kategorie sloves (osoba, číslo, čas a způsob)

Matematika 4

– minulý týden bylo zadáno vypracovat cvičení v pracovním sešitě do str. 17 včetně

– dále opakovat jednotky délky, objemu, hmotnosti a času (připomeňte si schody – máme je ve školním sešitě)

– do domácího sešitu učebnice str. 82/1, 82/3 a 83/1

– opakovat násobilku, písemné násobení dvojciferným činitelem a písemné dělení jednociferným dělitelem

– z geometrie opakovat čtverec (vlastnosti čtverce a jeho úhlopříček, konstrukce čtverce, obvod a obsah čtverce)

ANGLICKÝ JAZYK

Hello everybody !

How are you? Are you having a good time at home?

I hope you are.

Enjoy your time!

Zdravím vás všechny.

Doufám, že se máte dobře.

Vypracované úkoly, překlady, fotografie projektů a dotazy mi můžete posílat na e- mail:

joohaaana@gmail.com

My dear pupils (moji milí žáci),

Tento týden bych ráda, abyste věnovali zejména dokončení zadaných úkolů a pokud máte možnost, poslali mi je ke kontrole na mail.

3.,4. třída – Vypracujte projekt My favourite animal (Moje oblíbené zvíře) – nakreslete a napište, co nejvíc vět ze slovíček, co už znáte.

I’ll keep my fingers crossed for you!

Přírodověda

– uč. str. 66 – do sešitu vypsat rostliny a živočichy na obrázku (s pomocí učebnice)

– přečíst kapitolu č. 14, prohlédnout obrázky v této kapitole

Vlastivěda 4

– zadáno minulý týden (samostudium – dějiny učebnice str. 30-35, ČR učebnice str. 36-39)

– zápisy do sešitu budou rozdány formou již doplněných lístečků po návratu do školy

– následně budou znalosti ověřeny formou testu

Pro zpestření můžete využít i nový pořad České televize UčíTelka na tomto odkazu:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

Učivo je rozděleno podle předmětů a ročníků (je zde i rozvrh).

Na přibližně 30minutové jednotlivé díly se můžete podívat i zpětně.

Kdybyste cokoli potřebovali, volejte nebo pište na bedrich.nehyba@seznam.cz