Informace pro rodiče o znovuotevření mateřské školy

Vážení rodiče, v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství je připravováno znovuotevření mateřské školy. Účast na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit souborem hygienických pokynů pro MŠ – Provoz MŠ v období do konce školního roku 2019/2020. MŠ bude znovuotevřena od 25. května 2020.

Žádáme Vás o spolupráci při zjišťování vašich potřeb ohledně nástupu dětí do MŠ.

Do pátku 15. 5. 2020 pište e-mailem na adresu skola.rud@tiscali.cz

Využiji možnosti zařazení mého dítěte do MŠ: ANO/NE

jméno dítěte ……………………………………………………

datum narození …………………………………..

jméno zákonného zástupce ………………………..

Na webových stránka školy najdete celou problematiku o provozu MŠ v období do konce školního roku 2019/2020. Je nezbytné se seznámit s těmito oblastmi:

  1. Cesta do MŠ a z MŠ
  2. Příchod k MŠ a pohyb před MŠ
  3. V prostorách MŠ
  4. Při podezření na možné příznaky COVID-19
  5. Osoby s rizikovými faktory
  6. Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny
  7. Čestné prohlášení

Do mateřské školy rodič přinese:

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/05/čestnéprohlášení_příkladúprav.docx

Stravování:

Nahlásit dítě ke stravování je třeba do čtvrtka 21. 5. 2020 do 10.00 hod.

(platba za stravu bude za měsíc květen v hotovosti na začátku týdne, v červnu platba obvyklým způsobem)

Školné:

Za měsíc květen poměrnou částkou: 5 dní – 30 Kč (platba obvyklým způsobem).