Informace ze školy – PROMINUTÍ PLATBY ŠKOLNÉHO ZA DUBEN 2020: MATEŘSKÁ ŠKOLA – POPLATEK

Vážení rodiče,
na základě mimořádného opatření v podobě uzavření škol, ředitelka školy se souhlasem zřizovatele Obec Český Rudolec, přijala toto usnesení:


ŠKOLNÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE SE ZA MĚSÍC DUBEN 2020 PROMÍJÍ.

V Českém Rudolci 31. 3. 2020.                                         Vlasta Dušejovská ředitelka školy