Archiv autora: admin

Informace k zápisu do 1. ročníku ZŠ Český Rudolec

Vážení rodiče,

termín zápisu do 1. ročníku jsme původně plánovali na 6. 4. 2020. MŠMT vydalo Opatření k zápisům do ZŠ, které Vám zveřejňujeme na našem webu. Z tohoto důvodu provedeme zápis do 1. ročníku tzv. „bez osobní přítomnosti dětí“, případně i zákonných zástupců ve škole.

Je třeba, abyste co nejdříve vyplnili Přihlášku k zápisu a Žádost o přijetí k ZV. V případě, že žádáte o odklad povinné školní docházky, je třeba také doložit Žádost o odklad a souhlasné stanovisko pedagogicko-psychologické poradny a pediatra (případně škole sdělit datum plánovaného vyšetření). Poté je třeba tyto vyplněné a podepsané formuláře doručit do školy. To je možno provést pouze následujícími způsoby do pondělí 6. 4. 2020:

1. do datové schránky školy (adresa je zu8mci8),

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu skola.rud@tiscali.cz,

3. poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Český Rudolec, 378 83 Český Rudolec 40

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Z tohoto důvodu můžete vyplněný formulář vhodit do schránky školy, která je u schodiště před vstupem do základní školy (směr Radíkov). Případnou osobní návštěvu je třeba telefonicky domluvit na čísle 384 496 116 (7.30 – 12.00 hod.) nebo 607 864 004 (13.00 – 15.00 hod.)

Tyto formuláře musí vyplnit i rodič dítěte, u kterého se uvažuje o odkladu školní docházky.

V případě nejasností volejte na číslo 384 496 116, 607 864 004.

Pokud byste neměli možnost si formulář vytisknout sami, rádi Vám ho ve škole vytiskneme.

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/03/MSMT-OPATRENI-K-ZAPISUM-DO-ZS-PRO-SKOLNI-ROK-2020.docx

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/03/Prihlaska_k_zapisu_do_1._r._2020_-_formular.docx

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/03/Zadost_o_prijeti_do_1._r._2020_-_formular.docx

http://www.zsceskyrudolec.cz/wp-content/uploads/2020/03/Zadost_o_odklad_2020_-_formular.docx

Maškarní karneval ve školce

Ráno do školky nepřichází děti, ale klauni a princezny, čarodějové a čarodějnice a další pohádkové postavy. Letos jsme karneval měli 8. února. Jako každý rok jsme se v přestrojení objevily i my, učitelky – letos jako kuchařky.  Děti se naučily píseň „Maškarní plesy“, se kterou jsme obešli celou školu a probudili tak úsměv na nejedné tváři. Karnevalové veselí vždy pokračuje ve třídě promenádou všech masek, veselými hrami, soutěžemi, tančením a dováděním při veselých písničkách. Děti se i tentokrát vydováděly do sytosti a věříme, že si kromě drobných odměn domů odnesly i mnoho zážitků.

Více fotografií najdete ZDE.

ŠVIHADLOVÁ KRÁLOVNA

Školní tělocvična se stala ve čtvrtek 25. ledna svědkem souboje o pomyslný švihadlový trůn. Děti ze školní družiny měly naskákat libovolným způsobem po dobu jedné minuty co nejvíce skoků a druhou disciplínou byl co největší počet přeskoků bez chyby. Všechny děti se snažily a strávily příjemné odpoledne plné pohybu.Královnou švihadla se stala Štěpánka Racková z páté třídy s nejvyšším počtem bodů.