Archiv rubriky: různé

Sbírka „Český den proti rakovině“

Ve středu 15. května proběhl 23. ročník celonárodní sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha – Český den proti rakovině, která byla v letošním roce tematicky zaměřena na nádorová onemocnění plic. Naše škola se již několik let této sbírky aktivně účastní. Během dopoledne se žáci 9. ročníku s třídní učitelkou a učitelky mateřské školy převlékli do tradičních žlutých triček a nabízeli žluté kytičky měsíčku lékařského společně s letáčky s informacemi o onemocnění, možnosti prevence i odkazy na odbornou pomoc při odvykání kouření. To vše se dělo nejen ve škole, ale také v obci. Jsme moc rádi, že se do sbírky zapojila i široká veřejnost. Příspěvek za kytičku byl dobrovolný, nejméně však 20 Kč. Celkem se podařilo vybrat 3 908 Kč. Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili.

Mgr. Vlasta Dušejovská, ředitelka školy

LOUČENÍ S MORENOU

Uteč, zimo do daleka,

tvoje ruce zebou.

Za vrátky už jaro čeká,

loučíme se s tebou.

Slovy této básničky se děti, ze školky a nejmladší žáci ze školy, loučily s Morenou, kterou jsme následně hodili do potoka. A tak jaro může naplno propuknout. Všichni se na něj moc a moc těšíme.

MIKULÁŠ

Ve středu 5. 12. 2018 dopoledne zavítal do mateřské i základní školy Mikuláš v doprovodu čtyř čertů. Nejprve se zastavili u nejmenších dětí. Promluvili k nim, poslechli si připravenou písničku doprovázenou hudebními nástroji a sladkým pamlskem se s dětmi zase na rok rozloučili. Poté se vydali za staršími dětmi do školy. Zastavili se v každé třídě, Mikuláš k dětem promlouval, čerti děti škádlili. Některé děti dostaly kus uhlí nebo bramboru. Všude ale nakonec zazněla nějaká písnička a všichni byli odměněni malou dobrůtkou.