Archiv rubriky: různé

MIKULÁŠ

Mikuláš s andělem a čerty opět zavítali do naší školy.  Nejdříve navštívili děti z mateřské školy, které si pro ně připravily originální písničku i s tanečkem. Poté se odebrali k dětem do školních lavic.  Mladší děti se našich pekelníků trošku bály. Ty starší se nemohly dočkat, až jim čerti zmalují obličej ohnivými barvami. Celé dopoledne se neslo v zábavném duchu a všichni si čertí rejdění užili.

DVEŘE DOKOŘÁN

Nápad otevřít letos DVEŘE DOKOŘÁN v rudolecké škole vznikl v žákovském parlamentu už na jaře tohoto roku. Dětem a zaměstnancům přijde každodenní návštěva školy jaksi všední. Žáci se ve škole učí, učitelé vyučují, zaměstnanci mají své pracovní povinnosti. Proč bychom po několika letech opět nemohli otevřít školu alespoň na jedno odpoledne pro širokou veřejnost?

Žáci – parlamenťáci věděli, že sami takovou akci uspořádat nedokážou. Budou potřebovat hlavně spolupráci pedagogů, asistentů a také dalších spolužáků. Dohoda se podařila a po pečlivých přípravách se dveře naší školy otevřely dokořán ve čtvrtek 21. listopadu ve 14. 30 h. Téměř ve všech třídách a pracovnách byly připraveny ukázky didaktických pomůcek, učebnic, materiálů, výrobků. Každý z pedagogů měl u sebe své asistenty – žáky, kteří pomáhali s aktivitami. V některých třídách probíhal i „živý“ program. Hosté mohli zhlédnout ve vestibulu veselý taneček, v učebně chemie jednoduché chemické pokusy a v učebně českého jazyka ukázku činnosti kroužku dramatiky. I další stanoviště byla lákavá – interaktivní angličtina, matematické hrátky, občerstvení v kuchyňce, logické hříčky, aktivity na počítačích, pohybové hry v tělocvičně, aktivity v učebnách prvního stupně – výukové metody pro nácvik čtení, didaktické hry atd. Bylo možné navštívit i mateřskou školu. Při akci hosté mohli potkat ve škole téměř všechny pedagogické pracovníky a zaměstnance školy a spolu s nimi i 44 žáků, kteří se zapojili do aktivit tohoto výjimečného dlouhého školního dne. V 17 hodin už byla venku tma. Poslední návštěvníci a všichni organizátoři postupně opouštěli rozsvícenou školu. Ohlasy hostů, které se k organizátorům vrátily, byly příznivé. Škola se jim líbila, někteří zavzpomínali na svá školní léta, jiní si vše prohlíželi a nechávali na sebe působit „klima“ naší školy.

Děkujeme všem, kteří se do příprav a průběhu dne zapojili. Děkujeme všem hostům za zájem. Těšíme se na další setkání.

Za všechny organizátory a parlamenťáky Mgr. Naďa Teclová.

POZVÁNKA :-)V PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ SI VÁS DOVOLUJEME SRDEČNĚ POZVAT NA SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU, KTERÉ SE BUDE KONAT V 7. 40 HOD. NA NÁDVOŘÍ ŠKOLY.

Sbírka „Český den proti rakovině“

Ve středu 15. května proběhl 23. ročník celonárodní sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha – Český den proti rakovině, která byla v letošním roce tematicky zaměřena na nádorová onemocnění plic. Naše škola se již několik let této sbírky aktivně účastní. Během dopoledne se žáci 9. ročníku s třídní učitelkou a učitelky mateřské školy převlékli do tradičních žlutých triček a nabízeli žluté kytičky měsíčku lékařského společně s letáčky s informacemi o onemocnění, možnosti prevence i odkazy na odbornou pomoc při odvykání kouření. To vše se dělo nejen ve škole, ale také v obci. Jsme moc rádi, že se do sbírky zapojila i široká veřejnost. Příspěvek za kytičku byl dobrovolný, nejméně však 20 Kč. Celkem se podařilo vybrat 3 908 Kč. Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili.

Mgr. Vlasta Dušejovská, ředitelka školy