Archiv rubriky: Uncategorized

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Letos začátek školního roku uvítal spolu s námi i déšť…sešli jsme se ve školní jídelně a po proslovu paní ředitelky přivítal přítomné pan starosta Plucar a předsedkyně školské rady paní Hronová.

Děkujeme všem občanům, kteří nás přišli podpořit…:-)

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


V pátek 28. 6. 2019 jsme se již tradičně sešli na nádvoří školy, abychom se společně rozloučili s uplynulým školním rokem a zhodnotili výsledky našeho úsilí. Nechyběli ani hosté – pan starosta Luděk Plucar a předsedkyně školské rady paní Radka Hronová. Vysvědčení žáci od svých třídních učitelů dostali později ve třídách, ale za reprezentaci školy na různých olympiádách, soutěžích, projektech a dalších akcích dostali ti nejlepší odměnu přede všemi. Drobnosti si odnesli také nejpilnější sběrači starého papíru a baterií. Rozloučili jsme se také s panem školníkem, který skoro po čtvrt století práce v naší škole odchází do důchodu. Na závěr dostali slovo naši deváťáci, kteří ve svém sice krátkém, zato velmi vtipném proslovu zhodnotili svoje působení na škole a rozdali všem zaměstnancům školy květiny. Ukončení školního roku vyvrcholilo tradičně šerpováním žáků devátého ročníku. Ty potom naši prvňáčci odvedli do školy, kde jim bylo slavnostně předáno vysvědčení

POHODOVÉ LETNÍ PRÁZDNINY VŠEM…!

BESEDA – LESY ČESKÉ REPUBLIKY

Dne 11. června se v mateřské škole uskutečnila beseda Lesů ČR o zvířatech žijících v lese. Pomocí praktických ukázek a fotografií se děti z MŠ dozvěděly mnoho zajímavostí ze života jezevce, bobra, lišky, srnky, veverky, kuny nebo lasičky. Po mateřské škole bylo připraveno povídání také pro 1. a 2. třídu ZŠ. Všem se beseda líbila a děti projevily i nemalé vědomosti z této oblasti. Bude to asi tím, že žijeme na vesnici a v blízkosti lesů.

LOUČENÍ S MORENOU

Uteč, zimo do daleka,

tvoje ruce zebou.

Za vrátky už jaro čeká,

loučíme se s tebou.

Slovy této básničky se děti, ze školky a nejmladší žáci ze školy, loučily s Morenou, kterou jsme následně hodili do potoka. A tak jaro může naplno propuknout. Všichni se na něj moc a moc těšíme.

Vybíjená

Ve středu 27. dubna vyrazil jedenáctičlenný tým žákyň s žáků ze 4. a 5. třídy na Okresní kolo ve VYBÍJENÉ do Jindřichova Hradce. Konkurence byla velká. S každým odehraným zápasem se naše družstvo zlepšovalo. Výsledné umístění sice nebylo úplně podle představ našich vybíjenkářů a vybíjenkářek, ale získali cenné zkušenosti a posílili týmového ducha.