Archiv rubriky: základní škola

Karneval v družině

Masopustní veselí zavládlo ve školní družině ve čtvrtek 28. února. Princezny, zvířátka, víly, vodníci, piráti i vojáci si společně zasoutěžili a hlavně zatančili. Ústřední melodií letošního karnevalu byl tanec Makarena. Naučili jsme se taneční kroky a užili si spoustu legrace.

ČEPS cup 2018

Turnaj ve florbale pro žáky prvního stupně proběhl i v roce 2018. Naši žáci se turnaje zúčastnili stejně jako v letech předchozích a umístili se na krásném 3. místě. Naši školu reprezentovala Nikola Krejčová, Sabina Zamazalová a z chlapců pak Karel Švaňhal, Ondřej Bártů, František Kučera, Adam Novák a Bohdan Sezemský. Vzhledem ke splnění podmínek od organizátorů Čeps cupu, obdržela naše škola v únoru 2019 cenný dárek v podobě brankářské masky. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy a těšíme se z jejich sportovního výkonu.

ATLETIKA PRO DĚTI

Do projektu Českého atletického svazu pro děti ve věku od 5 do 11 let se zapojila i naše škola. Cílem celého projektu je u dětí rozvíjet všestrannou pohybovou aktivitu s přesahem ze školní TV až do volnočasových kroužků. Běh, skok a hod patří mezi základní atletické disciplíny, ale vychází z nich i další sporty. V prvním pololetí, kdy kroužek probíhal, se děti seznámily se základními atletickými disciplínami – hod, skok a běh. Již od měsíce října jsme se zaměřily také na štafetové soutěže, neboť děti se velmi těší na Štafetový pohár, který bude probíhat ve druhém pololetí. Do tradičních prvků atletiky byly zařazeny i prvky a hry z jiných sportů – např. basketbal, florbal, gymnastika, volejbal, apod. Cílem kroužku bylo nejen rozvíjet u žáků sportovní dovednosti, ale také u nich podnítit zábavu a týmovou spolupráci. Bližší informace o projektu a další fotky nejen žáků naší školy naleznete na odkazech níže: http://www.atletikaprodeti.cz/foto-video/prvni-pololeti-na-nasich-skolach-obrazem http://www.atletikaprodeti.cz/zpravodajstvi/prvni-pololeti-skolniho-atleteni-obrazem_2313 Dále projekt můžete sledovat i na sociálních sítích – facebook (www.facebook.com/AtletikaProDeti ) a na webových stránkách (www.atletikaprodeti.cz).

TONDA OBAL NA CESTÁCH


Program v rámci environmentální výchovy a vzdělávání

Kdy? Dne 13. února 2019
V 8.30 hodin jsme začali třídami 1. stupně v místnosti školní družiny a skončili v 9.15 hod.
a  následoval stejný program pro vyšší třídy v rychlém sledu mezi 9.30 hod. a 10.15 hod. přišli páťáci a v 10.25 hod. druhý stupeň, s velkým úspěchem a rozdáním záložek na památku (i jako školní výukovou pomůcku) jsme tak ukončili „eko“ pořad v 11.15 hodin.
 
Co jsme se dověděli zejména?
Šikovná paní lektorka (z Prahy, firmy „Tonda a obaly na cestách“) nás zajímavě a s využitím projektové presentace seznámila se stále tíže řešitelnou problematikou odpadů z domácností a všeobecně na naší planetě Zemi.
  Dověděli jsme se, jak poznat různé druhy odpadů a jak je správně třídit.
Také nás seznámila s možnou recyklací odpadů a počtem spaloven u nás.
Závěrem apelovala na všechny přítomné, aby se problematice odpadů a jejich předcházení každý z nás, dětí i dospělých, věnoval, abychom dále neznečišťovali životní prostředí a to ani zbytečným spalováním odpadů ve spalovnách.

Jaká byla reakce žáků?
-Většina sledovala tok informací s klidem a souzněním, bylo vidět, že i naši žáci i učitelé třídí či doma recyklují domácí odpad a škola se tomu věnuje také.
Někteří se zapojovali aktivně, v tomto směru je nutné pochválit třeba žáka z  9. třídy, který svými dotazy a odpověďmi na dotazy paní lektorky reagoval věcně a s odborností danou i zkušeností skvěle. 

Myslím, že tento program měl smysl, ačkoliv jako ekolog jsem přesvědčen, že situace také s odpady je horší, než bylo presentováno. Nicméně stále platí, že předcházením vzniku odpadů, což lze uskutečňovat v pokrokové (ne v tržně – konzumní) společnosti, je nejlepší cestou a každý logicky musí začít sám u sebe…….     
                                                                                                          Luděk Janouch (učitel)

Karneval

Ve čtvrtek 20.12.2018 jsme se rozloučili s rokem 2018 veselým karnevalem, jako tradičně v kulturním domě. Žáci deváté třídy nachystali pro ostatní mnoho soutěží, krátký taneček a písničky k tanci a poslechu.