Archiv rubriky: základní škola

Bezpečně na silnici

Všichni žáci ZŠ se v úterý 7.5. zapojili do projektového dne „ Bezpečně na silnici“. Na osmi stanovištích plnili různé úkoly, které se týkaly silničního provozu. Zopakovali si význam dopravních značek, správný průjezd křižovatkami a další základní pravidla, bezpečnostní prvky pro chodce i řidiče, povinnou výbavu kola. Prakticky si vyzkoušeli poskytování první pomoci i jak se domluvit s cizincem na směru cesty. Ani chladnější počasí nezabránilo žákům vyzkoušet si svoji cyklistickou dovednost na překážkové dráze.

Preventivní program VESELÉ ZOUBKY

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do preventivního programu Veselé zoubky, jehož pořadatelem a sponzorem je dm drogerie markt, s.r.o. Program je určen pro žáky prvních tříd.

Jedna výuková hodina proběhla podle doporučeného metodického plánu. Viděli jsme video s populárním Hurvínkem a jeho trápení s bolavým zubem. Řekli jsme si z čeho se zub skládá, jak se o zuby starat, jaké potraviny mohou zuby poškozovat a proč je důležité chodit na preventivní zubní prohlídky. Na závěr jsme si vyplnili pracovní listy a za odměnu získali balíček s produkty dentální hygieny od sponzora programu.

Téma péče o zoubky nás však zaujalo, možná právě proto, že skoro každý prvňáček z naší třídy zrovna zažívá „trable s kývajícími se zoubky“. Věnovali jsme se mu tedy trochu víc. V českém jazyce nás poučila pohádka O nemocném zoubku, se zdravými zoubky jsme si započítali v matematice, také ve výtvarné výchově nás provázelo téma zoubků. Největší odměnou za pečlivou práci a aktivitu pro všechny budou jejich zdravé zoubky.

Velikonoční dílny ve škole

Velikonoční dílničky proběhly tradičně před Velikonočními prázdninami, letos ve středu 17. dubna. Vyrobili jsme si skládaného zajíčka, ozdobný velikonoční věneček a také nazdobili vajíčka. Na prázdniny jsme potom vyrazili v dobré náladě a s očekáváním krásného počasí.

Cesta jarním lesem

Jarní cestu lesem podnikly děti z druhého stupně ZŠ v úterý 16. dubna.

Společně jsme se vydali do „Lágru“ ráno kolem osmé hodiny. Před školou na nás čekaly dvě skvělé lektorky z Lesů České republiky, které nás celým dopoledním programem provázely. Pracovní listy s obrázky a úkoly jsme vyplňovali průběžně. Během putování lesem jsme měli několik stanovišť, kde jsme se dozvídali zajímavosti, řešili jsme různé úkoly a zkoušeli jsme si prakticky práci lidí v lese. Kdo je lýkožrout smrkový? Jak vypadá dub červený? Jak se měří výška stromu? Co znamená „lógr“ pod stromem? Jak se měří „kubíky“ dřeva? Co je to „kazatelna“? Na tyto otázky jsme dostávali přesné, odborné a zajímavé odpovědi. Odměnou na závěr našeho lesního putování bylo vyhodnocení nejlepších řešitelů úloh v pracovním listu a opékání buřtíků. Také jsme si mohli vyzkoušet lukostřelbu a zastřílet si z praku. Někteří si zastříleli trochu jinak – šiškami po sobě navzájem. Stihli jsme i postavit domeček z mechu a větviček. Dopoledne jsme strávili příjemně, pohybem jsme prospěli své kondici a počasí nám také přálo. Cesta jarním lesem se nám opravdu líbila. Děkujeme všem zaměstnancům z Lesů ČR, kteří pro nás tuto akci připravili.

Mgr. N. Teclová

Poznáváme les a jeho tajemství

Dne 15. 4. 2019 společnost Lesy ČR uspořádala pro žáky 3. – 5. ročníku projekt s přírodovědnou tématikou, který jsme si pojmenovali ,,Poznáváme les a jeho tajemství“. V 8 hodin na žáky před školou čekaly dvě zaměstnankyně lesní správy a zavedly je do lesa. Tam pro ně měly nachystané úkoly. Po cestě žáky seznamovaly s rostlinami, stromy a na konec i se zvířátkem, které v poslední době ničí stromy a to ve velkém množství. Všechny rostliny i části větviček či listy stromů si děti lepily do malého sešitu, který jim slouží k opakování a zároveň i k hezké vzpomínce na tento den. Cestou byly seznámeny i s posedem, krmelcem a také si vyzkoušely sprejovat stromy napadené kůrovcem. Nakonec pro žáky bylo připraveno opékání vuřtů a tři soutěže (střelba z praku a luku na terč, a nakonec poznávání viděných rostlin a stromů). Nejlepší soutěžící byli na konci soutěží odměněni. Všichni jsme se v pořádku a s menší únavou vrátili zpět do školy. Žáci byli z celého dopoledne nadšeni.