Archiv rubriky: základní škola

Podzimní dílny

Podzim nám zaklepal na dveře, a proto jsme na prvním stupni využili příležitosti a 5. října jsme si na podzimních dílnách, během tří vyučovacích hodin, vytvořili několik věcí z darů přírody, které nám v tento čas nabízí. Tvořilo se ve třech třídách. V první třídě si žáci vyráběli draka ze sena a dozdobili si ho kaštany, žaludy, … V druhé třídě tvořili ježka z brambor a šípku, ve třetí třídě jsme využili barevnosti listů a pokoušeli jsme se ztvárnit sami sebe. Žáci byli velmi šikovní a spokojení, výrobky se jim moc povedly.

                                                                                              Mgr. Kortanová Šárka

Fenomén Karel Čapek

 

Letos oslavujeme 100. výročí vzniku samostatného Československa a připomínáme si při té příležitosti významné osobnosti českého národa. K opravdu výjimečným postavám české literární historie patří prozaik, dramatik, překladatel, filozof, žurnalista a autor knih pro děti – Karel Čapek. Uměleckou osobnost Karla Čapka jsme si připomněli v pátek 7. září 2018. V kulturním domě předvedli herci oblíbeného Divadélka pro školy z Hradce Králové dětem několik dramatických ukázek. Herecké etudy plné humoru, ale také vážných společenských motivů, byly inspirovány Čapkovými díly Loupežník, Adam Stvořitel, Trapné povídky nebo Bílá nemoc. Mladší žáci zhlédli ukázky z Devatera pohádek. Osobnost spisovatele Karla Čapka si naši pozornost svým nadčasovým dílem určitě zaslouží.

Divadelní program se všem dětem líbil, protože byl nejen poučný, ale i zábavný.

Mgr. N. Teclová

Evropský den jazyků

Ve čtvrtek 27. září jsme na základní škole měli již po několikáté projektový den zaměřený na jazyky. O jeden den jsme si posunuli Evropský den jazyků, který se od roku 2001 slaví 26. září.  Několik hodin z výuky jsme věnovali aktivitám jako např. výtvarné ztvárnění abecedy, říkání jazykolamů, hledali jsme jména a pozdravy, přehrávali si scénář pohádky a tvořili pexesa. To všechno v několika jazycích. Také jsme si zkoušeli znakovou řeč a luštili zprávu psanou Morseovou abecedou. Pouštěli jsme si různá videa, která natáčeli Češi v jiných zemích nebo kde cizinci mluvili česky. Četli jsme si v dvojjazyčných knížkách. Snad si každý našel něco, co ho zaujalo a užil si trochu jiné dopoledne.

Mgr. Jana Karásková

    

Sportovní den

V pondělí 25. 6. byl pro žáky základní školy uspořádán Sportovní den. Každý z žáků si vybral dvě pohybové aktivity, ve kterých se realizoval a soutěžil. Nabídka byla široká a každý si přišel na své. Pro žáky byl připraven atletický čtyřboj, skokanská soutěž, pohybová skladba, přehazovaná, stolní tenis a florbal.

Z KALENDÁŘE JARNÍCH ŠKOLNÍCH AKCÍ

Ve škole se jenom neučíme, náš kalendář je plný zajímavých událostí. O některých akcích se na stránkách školy již psalo, ale kvůli technickým potížím informace o nich zmizely. Určitě stojí za to do kalendáře znovu nahlédnout a zmínit vše, co za zmínku stojí. Fotogalerie vám nabídne fotografie z některých akcí.

SPLAŠENÉ NŮŽKY – 20. 3. 2018

První jarní den, 20. březen 2018, jsme oslavili zájezdem do Horáckého divadla v Jihlavě. Detektivní komedie plná zvratů, na kterých se svým aktivním rozhodováním podíleli i diváci, zaujala všechny. Na představení vyjeli hlavně žáci 2. stupně a k nim se přidali i žáci 5. ročníku. Představení se všem moc líbilo.

BEZPEČÍ  V KYBERPROSTORU –  4. 4. 2018

Takto jsme nazvali projektový den, který proběhl 4. dubna 2018. Mnozí z nás dnes aktivně používají internet, někteří ke komunikaci využívají také různé sociální sítě. S tím souvisí bezpečné používání těchto moderních komunikačních technologií.  Ne všichni si uvědomujeme mnohá nebezpečí internetu.  Právě proto jsme připravili pro žáky tento program. Ve spolupráci s okresní metodičkou prevence rizikového chování jsme pozvali odborníka, který se danou problematikou zabývá. Akce proběhla v blocích. V počítačové učebně se postupně vystřídali žáci 4. – 5. ročníku, po nich 6. – 9. ročník. Odpoledne se sešli všichni pedagogové, aby s odborníky diskutovali. Den věnovaný bezpečí v kyberprostoru jsme zakončili besedou s rodiči v odpoledních hodinách. Její konání jsme umístili do zasedací místnosti obecního úřadu. Rodiče jsme zvali pozvánkami předanými prostřednictvím jejich dětí, k diskusi jsme pozvali i veřejnost, a to vyhlášením v místním rozhlase. Účast ale nebyla příliš vysoká. Přesto se prevenci v této oblasti budeme dále věnovat, protože se domníváme, že její důležitost se rok od roku zvyšuje.

KRAŠÁPÁRTY – 6. 4. 2018

Pokud vás překvapuje ten divný název, nedivíme se. Zde je vysvětlení. KRA – kravata, ŠÁ – šála, PÁRTY. Byla to další z akcí žákovského parlamentu. Loni jsme měli párty s klobouky, letos parlamenťáci dostali nápad, že vstup na školní párty bude s kravatou nebo šálou. Téměř všichni skutečně s těmito módními doplňky přišli. Párty byla hlavně zábavnou plejádou různých soutěží. Namátkou uvedeme názvy některých: ČÍNSKÝ NUDLE, ZADEČKOVÁ, LENTILKUS, FIXOVKA, PONOŽKOFLAŠKA, FLORSLAM, PAMATOVĚDA, AB LAJNA NA LANĚ atd. Páteční den jsme si zpříjemnili touto akcí, která proběhla v tělocvičně. Parlamenťáci chtěli všechny pobavit, snad se jim to podařilo.

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ – 26. 4. 2018

Stejně se nazývá kniha spisovatele Aloise Jiráska, která zachycuje dávné příběhy z našich dějin. Tento název použila agentura PERNŠTEJNI pro vzdělávací program. O mužích z této agentury můžeme říci, že jsou naši „staří známí“. Zveme je k nám pravidelně.  Proč? Jejich programy jsou totiž skvělé. Vždycky se nám líbí, jakým způsobem zpracují vybranou historickou tématiku. I tento program byl opravdu povedený. Postavy z naší dávné historie – praotec Čech, Přemysl, Libuše, Kazi, Teta, Bivoj – a další se nám předváděly v zábavných a poučných scénkách. Zvučné hlasy mužů od Pernštejnů a zajímavé dobové kostýmy a rekvizity nás hodně zaujaly a také pobavily. Ve výhledu jsou další programy z historie, jak jsme se dozvěděli. Na Pernštejny se vždycky těšíme.

SVÁTEK MATEK – 13. 5. 2018

Každý rok připravujeme malý kulturní program pro oslavu Svátku matek, která se odehrává v kulturním domě v Českém Rudolci. Jinak tomu nebylo ani letos. A protože z článku v obecním tisku jste se mnoho informací o našem programu nedozvěděli, rádi vám je zprostředkujeme na tomto místě. Ono připravit takový program není zas tak jednoduché. Co jste mohli slyšet? Písničky – zpívali žáci 3. a 4. ročníku – např. Marjánko, Marjánko.., Kytka masožravá, Přání, někteří žáci také zarecitovali básně pro maminky – např. Uspávanka a Fialy. Velmi zaujalo vystoupení žáků třetího ročníku v anglickém jazyce. Tato dramatická etuda byla zábavná a všichni určitě pochopili krátké hrané příběhy i bez tlumočníka. Program jsme zakončili krátkou divadelní hříčkou Čarování kuchařů Pepřenky a Roštěnky, kterou nacvičili žáci kroužku dramatiky. Byli jsme rádi, že se náš program maminkám a babičkám líbil. Pak už jsme na jevišti kulturního domu dali prostor dalšímu programu, který připravila kulturní komise OÚ Český Rudolec.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ – 16. 5. 2018

Naše škola se pravidelně zapojuje do této iniciativy, kterou připravuje a pořádá LIGA PROTI RAKOVINĚ PRAHA. Zakoupením kytičky za minimální cenu 20 Kč se podpoří šíření nádorové prevence, snaha o zlepšení života onkologických pacientů, onkologický výzkum a přispěje se na vybavení onkologických pracovišť. Prevence těchto onemocnění je velmi důležitá, přijít pozdě může být osudné, zvláště při onemocnění rakovinou tlustého střeva a konečníku. Na tento druh onemocnění byl zaměřen letošní Český den boje proti rakovině. Žáci 9. ročníku vyšli do ulic a uliček naší obce a prodávali kytičky všem, kteří měli zájem podpořit tuto iniciativu. Vybralo se několik tisíc korun.  Kytičky se prodávaly také v mateřské škole. Děkujeme a jsme rádi, že jsme podpořili „dobrou věc“.

NEŽ UŽIJEŠ ALKOHOL … – 18. 5. 2018

Začátek věty v názvu napovídá téma, kterému se věnovala přednáška. Lektorka, která k nám přijela, nám pomocí pěkné prezentace, ale hlavně díky výborné komunikaci s žáky, pomohla s prevencí zneužívání této společensky tolerované drogy. Do pátečního preventivně vzdělávacího programu se nejdříve zapojili žáci 7. a 8. ročníku, následně pak žáci 9. ročníku. Diskuse byly zajímavé a pro děti dost důležité. Samy si musí vybrat, jaký vztah k alkoholu budou v životě mít. K tomu je dobré znát objektivní informace a ty se žáci rozhodně dozvěděli.

ŽENA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI –  4. 6. 2018

Projektový den pro 2. stupeň ŽENA V NAŠÍ SPOLEČNOSTI byl součástí programu akcí z projektu PILOTNÍHO OVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMOVÉ PODPORY OBČANSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, do kterého je naše škola zapojena. O tomto projektu uvedeme více na jiném místě.  Zde se budeme zabývat tímto kontroverzním tématem, které stále ve společnosti vyvolává diskuse. Postavení ženy v dějinách lidstva prošlo významným vývojem a dodnes je mnoho míst na světě, kde dochází k diskriminaci žen. Ani ve vyspělých státech není rovnoprávnost taková, jakou si ji demokraté představují. Tématu postavení ženy se věnoval jeden z našich projektových dnů. Zabral celkem 4 vyučovací hodiny. Metody práce, které proběhly, byly velmi pestré. Posuďte sami: Divá Bára – podpora čtenářské gramotnosti – práce s textem – autorka a osobnost Božena Němcová, slavné ženy naší minulosti – svatá Anežka česká, svatá Ludmila, Božena Němcová, Ema Destinová – seznámení s jejich životními příběhy, nejdůležitější žena v mém životě – pětilístek každého žáka – metoda kritického myšlení, okénko do dějin životů „obyčejných“ žen, projekce filmů z portálu Jeden svět na školách – Leilina melodie, Náramky od Kamar – současný život afghánských a indických žen. Žáci pracovali samostatně i ve skupinách, diskutovali, naslouchali, přemýšleli, vyjadřovali své názory. Cílem bylo nabídnout dětem podněty k přemýšlení o tomto celospolečenském tématu, které je důležité i v naší každodennosti. Úcta k ženám je jedním z aspektů vyspělé společnosti.  

ŠKOLNÍ VÝLET BRNO – 12. 6. 2018

Náš výčet jarních akcí zakončíme zprávou o školním výletě žáků 2. stupně společně s žáky 5. ročníku. Rozhodování o cíli školního výletu je každoročním dilematem, které prožíváme. Máme nápady, ale ne všechny je možné realizovat. Letos jsme konečně po několikaletém putování po blízkém okolí Českého Rudolce vyjeli trochu dál. Navštívili jsme brněnské VIDA centrum. Tato budova na brněnském výstavišti skrývá netušené možnosti, jak se bavit a učit zároveň. Spousty fyzikálních pokusů na vlastní tělo, poznávání možností našich smyslů, simulátory, tobogány, focení vlastního stínu, zkoušení moderování televizní relace o počasí atd. Děti měly možnost pohybovat se v prostoru této obrovské laboratoře samostatně a zkoušet si to, co je nejvíce zajímalo. Strávili jsme ve VIDA centru tři hodiny, které utekly jako voda. Shodli jsme se, že bychom potřebovali ještě více času, abychom si mohli vyzkoušet všechno, co jsme nestihli. Pak jsme popojeli do Moravského krasu a navštívili jednu z jeskyň velkého komplexu podzemních prostor krasu. Jeskyně Výpustek je zajímavá tím, že v ní je umístěn protiatomový kryt, který byl ještě donedávna (2004) v aktivním režimu. Strávili jsme 75 minut v chladném podzemí a kromě skalních útvarů jsme viděli, jak byl připraven úkryt pro 250 lidí. Na zpáteční cestě z Moravského krasu jsme udělali malou zdravotní zastávku v TopShop centru v Třebíči, kde jsme kromě jiného utratili peníze, které nám ještě zbyly. Výlet byl prima a už teď přemýšlíme, kam pojedeme příští rok.

Mgr. Naďa Teclová