Archiv rubriky: základní škola

Velikonoční dílny ve škole

Velikonoční dílničky proběhly tradičně před Velikonočními prázdninami, letos ve středu 17. dubna. Vyrobili jsme si skládaného zajíčka, ozdobný velikonoční věneček a také nazdobili vajíčka. Na prázdniny jsme potom vyrazili v dobré náladě a s očekáváním krásného počasí.

Cesta jarním lesem

Jarní cestu lesem podnikly děti z druhého stupně ZŠ v úterý 16. dubna.

Společně jsme se vydali do „Lágru“ ráno kolem osmé hodiny. Před školou na nás čekaly dvě skvělé lektorky z Lesů České republiky, které nás celým dopoledním programem provázely. Pracovní listy s obrázky a úkoly jsme vyplňovali průběžně. Během putování lesem jsme měli několik stanovišť, kde jsme se dozvídali zajímavosti, řešili jsme různé úkoly a zkoušeli jsme si prakticky práci lidí v lese. Kdo je lýkožrout smrkový? Jak vypadá dub červený? Jak se měří výška stromu? Co znamená „lógr“ pod stromem? Jak se měří „kubíky“ dřeva? Co je to „kazatelna“? Na tyto otázky jsme dostávali přesné, odborné a zajímavé odpovědi. Odměnou na závěr našeho lesního putování bylo vyhodnocení nejlepších řešitelů úloh v pracovním listu a opékání buřtíků. Také jsme si mohli vyzkoušet lukostřelbu a zastřílet si z praku. Někteří si zastříleli trochu jinak – šiškami po sobě navzájem. Stihli jsme i postavit domeček z mechu a větviček. Dopoledne jsme strávili příjemně, pohybem jsme prospěli své kondici a počasí nám také přálo. Cesta jarním lesem se nám opravdu líbila. Děkujeme všem zaměstnancům z Lesů ČR, kteří pro nás tuto akci připravili.

Mgr. N. Teclová

Poznáváme les a jeho tajemství

Dne 15. 4. 2019 společnost Lesy ČR uspořádala pro žáky 3. – 5. ročníku projekt s přírodovědnou tématikou, který jsme si pojmenovali ,,Poznáváme les a jeho tajemství“. V 8 hodin na žáky před školou čekaly dvě zaměstnankyně lesní správy a zavedly je do lesa. Tam pro ně měly nachystané úkoly. Po cestě žáky seznamovaly s rostlinami, stromy a na konec i se zvířátkem, které v poslední době ničí stromy a to ve velkém množství. Všechny rostliny i části větviček či listy stromů si děti lepily do malého sešitu, který jim slouží k opakování a zároveň i k hezké vzpomínce na tento den. Cestou byly seznámeny i s posedem, krmelcem a také si vyzkoušely sprejovat stromy napadené kůrovcem. Nakonec pro žáky bylo připraveno opékání vuřtů a tři soutěže (střelba z praku a luku na terč, a nakonec poznávání viděných rostlin a stromů). Nejlepší soutěžící byli na konci soutěží odměněni. Všichni jsme se v pořádku a s menší únavou vrátili zpět do školy. Žáci byli z celého dopoledne nadšeni.

Malí čtenáři

Stává se již tradicí, že děti ze školní družiny navštěvují obecní knihovnu. Knihovnice paní Pechová si na ně vyhradila odpoledne, kde je seznámila s provozem knihovny a s žánrovou skladbou knih a časopisů. Odpovídala na otázky, které se týkaly způsobu registrace nových čtenářů, výpůjček i dalších aktivit v knihovně. V dětském oddělení si pak děti knihy prohlížely, četly si společně úryvky, prohlížely ilustrace. Společně pak vyplňovaly dotazník „malého čtenáře“ o oblíbených knihách a malovaly obrázky pro paní knihovnici. Některé děti odcházely s vypůjčenými knihami. Možná je mezi nimi budoucí úspěšný spisovatel nebo spisovatelka, nebo alespoň pravidelný čtenář.