Odpovědi podle zákona 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím