Mateřská škola

Mateřská škola v Českém Rudolci je dvoutřídní. Kapacita školy je 38 dětí. Třídy jsou umístěny v budově, kde sídlí i základní škola, školní družina a školní jídelna. Obě třídy mateřské školy se nachází v přízemí a mají samostatný vchod. U vchodu je šatna. Ke každé třídě je připojena výdejna a jídelna, kde se děti stravují. K mateřské škole patří i hřiště, které se nachází v areálu školy. Jedna třída byla vybudována v roce 2005.

Škola získala v roce 2008 grant financovaný ze sub-projektu z Finančního mechanismu EHP/Norska v rámci Programu rozvoje Jihočeského kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpory programů pro děti se specifickými problémy v částce 135.000,- Kč. V rámci tohoto grantu došlo k vybavení mateřské školy vyhovujícím nábytkem, pomůckami a prvky venkovního hřiště.  Částka 97.537,50 Kč byla poskytnuta z prostředků FM EHP/Norska, částka 17.212,50 Kč byla poskytnuta z krajského rozpočtu a částka 20.250,- Kč byla povinná spoluúčast. Navíc nad rámec těchto peněz jsme vložili ještě 35.625,- Kč z vlastních prostředků na opravu a úpravu dopadových ploch na venkovním hřišti.

Další třída byla vybudována v roce 2011 z původních dílen. Vznikl velmi pěkný prostor se zázemím z prostředků kraje, obce i z vlastních prostředků školy.