KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ ČESKÝ RUDOLEC PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020