BĚH PRO SVĚTLUŠKU

Světýlka (nabarvené skleničky) děti ze školní družiny zvládly velice zručně. Budou rozmístěna v parku na lavičkách, už se těšíme na tu skvělou atmosféru. Připravujeme také obrázky „dobrotivých světlušek“, těch, které nesou světlo. Formou her děti poznávají, jaký je život se zrakovým handicapem.

Školka začala…

A je tu zase nový začátek – nový školní rok, noví kamarádi. První dny ve školce jsou nejtěžší pro nové děti, ale zatím ukáplo jen pár slziček a nejmladší děti si zvykají si bez větších problémů. Těšíme se, že v novém školním roce společně zažijeme mnoho hezkých chvil.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Letos začátek školního roku uvítal spolu s námi i déšť…sešli jsme se ve školní jídelně a po proslovu paní ředitelky přivítal přítomné pan starosta Plucar a předsedkyně školské rady paní Hronová.

Děkujeme všem občanům, kteří nás přišli podpořit…:-)

POZVÁNKA :-)V PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ SI VÁS DOVOLUJEME SRDEČNĚ POZVAT NA SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU, KTERÉ SE BUDE KONAT V 7. 40 HOD. NA NÁDVOŘÍ ŠKOLY.

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


V pátek 28. 6. 2019 jsme se již tradičně sešli na nádvoří školy, abychom se společně rozloučili s uplynulým školním rokem a zhodnotili výsledky našeho úsilí. Nechyběli ani hosté – pan starosta Luděk Plucar a předsedkyně školské rady paní Radka Hronová. Vysvědčení žáci od svých třídních učitelů dostali později ve třídách, ale za reprezentaci školy na různých olympiádách, soutěžích, projektech a dalších akcích dostali ti nejlepší odměnu přede všemi. Drobnosti si odnesli také nejpilnější sběrači starého papíru a baterií. Rozloučili jsme se také s panem školníkem, který skoro po čtvrt století práce v naší škole odchází do důchodu. Na závěr dostali slovo naši deváťáci, kteří ve svém sice krátkém, zato velmi vtipném proslovu zhodnotili svoje působení na škole a rozdali všem zaměstnancům školy květiny. Ukončení školního roku vyvrcholilo tradičně šerpováním žáků devátého ročníku. Ty potom naši prvňáčci odvedli do školy, kde jim bylo slavnostně předáno vysvědčení

POHODOVÉ LETNÍ PRÁZDNINY VŠEM…!