Velikonoční dílny ve škole

Velikonoční dílničky proběhly tradičně před Velikonočními prázdninami, letos ve středu 17. dubna. Vyrobili jsme si skládaného zajíčka, ozdobný velikonoční věneček a také nazdobili vajíčka. Na prázdniny jsme potom vyrazili v dobré náladě a s očekáváním krásného počasí.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY VE ŠKOLCE

Velikonoční dílničky v mateřské škole jsme tentokrát pojali jako odpoledne s rodiči. Podle hojné účasti a zájmu o tvoření rodičů s dětmi se dílničky vydařily. Každý si se svým rodičem postupně prošel různá pracovní centra a vytvořil kohoutka, zajíčka, jarní závěs. Děti si mohly vyzkoušet několik technik zdobení velikonočních vajíček. Děkujeme všem rodičům, kteří se k nám připojili a nebylo jich málo. Že by vznikla nová tradice?

Cesta jarním lesem

Jarní cestu lesem podnikly děti z druhého stupně ZŠ v úterý 16. dubna.

Společně jsme se vydali do „Lágru“ ráno kolem osmé hodiny. Před školou na nás čekaly dvě skvělé lektorky z Lesů České republiky, které nás celým dopoledním programem provázely. Pracovní listy s obrázky a úkoly jsme vyplňovali průběžně. Během putování lesem jsme měli několik stanovišť, kde jsme se dozvídali zajímavosti, řešili jsme různé úkoly a zkoušeli jsme si prakticky práci lidí v lese. Kdo je lýkožrout smrkový? Jak vypadá dub červený? Jak se měří výška stromu? Co znamená „lógr“ pod stromem? Jak se měří „kubíky“ dřeva? Co je to „kazatelna“? Na tyto otázky jsme dostávali přesné, odborné a zajímavé odpovědi. Odměnou na závěr našeho lesního putování bylo vyhodnocení nejlepších řešitelů úloh v pracovním listu a opékání buřtíků. Také jsme si mohli vyzkoušet lukostřelbu a zastřílet si z praku. Někteří si zastříleli trochu jinak – šiškami po sobě navzájem. Stihli jsme i postavit domeček z mechu a větviček. Dopoledne jsme strávili příjemně, pohybem jsme prospěli své kondici a počasí nám také přálo. Cesta jarním lesem se nám opravdu líbila. Děkujeme všem zaměstnancům z Lesů ČR, kteří pro nás tuto akci připravili.

Mgr. N. Teclová