PROJEKT OP VK – EU – peníze školám

Na základě žádosti o finanční podporu byla naší škole prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK oblast 1. 4.) poskytnuta částka ve výši 646 950 Kč. Projekt s názvem Zlepšení metod práce a vybavení v ZŠ Český Rudolec, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3797 je financován z Evropského sociálního fondu (ESF), který je jedním ze strukturálních fondů Evropské unie. Z celkové částky na financování OP VK tvoří zdroje EU 85 % a 15 % národní zdroje ze státního rozpočtu. Předpokládané zahájení projektu je 4. 9. 2012, předpokládané ukončení projektu 3. 3. 2015 s předpokládanou délku trvání projektu v délce 30 měsíců.

Projekt je zaměřen na zkvalitnění a zefektivnění výuky pomocí nových metodických pomůcek a výukových materiálů. V rámci projektu bude vybavena PC učebna novými PC a softwarem. Učitelé budou tvořit digitální výukové materiály (DUM), které se týkají inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a v oblasti přírodních věd. Celkem bude vytvořeno deset sad po dvaceti DUM pro klíčovou aktivitu III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a dvě sady po třiceti šesti DUM pro klíčovou aktivitu V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd. Jednotlivé sady budou tvořeny pro různé ročníky prvního i druhého stupně a materiály budou postupně ověřovány ve výuce.

logolink-page-001

logolink-page-001
Obrázek 1 z 1