PROJEKT OP VK – EU – peníze školám – udržitelnost

Projekt s názvem Zlepšení metod práce a vybavení v ZŠ Český Rudolec, reg.č. CZ.1.07/1.4.00/21.3797 probíhal od října 2012 a byl ukončen 22. dubna 2015. V průběhu realizace projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100% poskytnuté částky dotace, a proto byly všechny výdaje uznány za způsobilé. Z finančních prostředků byla nově vybavena učebna PC (13 PC a software), další dva počítače byly umístěny ve sborovně a ředitelně, byly zakoupeny flash disky pro učitele. Za dobu trvání projektu učitelé vytvořili dvanáct sad digitálních učebních materiálů (DUM), z toho deset sad pro klíčovou aktivitu III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT po dvaceti výukových materiálech a dvě sady DUM pro klíčovou aktivitu V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd po třiceti šesti materiálech. Jednotlivé sady byly vytvořeny pro různé ročníky na prvním i druhém stupni. Všechny materiály byly ověřeny ve výuce a po schválení závěrečné monitorovací zprávy odeslány na MŠMT k publikování do Databáze výstupů projektů OPVK, odkud jsou volně k dispozici dalším pedagogům.

logolink-page-001

logolink-page-001
Obrázek 1 z 1