Poučení strávníků

V odůvodněných případech se vydává strava do jídlonosičů od 10, 45 do 11 hodin.
Za čistotu jídlonosičů odpovídá odběratel.
Uchovejte při teplotách teplých a studených pokrmů, dostatečně prohřejte, spotřebujte do 13,30 hodin