Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015

Rozvojový program navazuje na RP na podporu školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 (leden – červenec). Škola byla úspěšná až v druhé polovině r. 2015. V první polovině r. 2015 financovala práci speciálního pedagoga ze svých prostředků, protože jeho práce byla ve škole velmi žádoucí a potřebná. Školní speciální pedagog se ve své práci zaměřuje na poskytování podpory pro žáky vyžadující podpůrná opatření v průběhu vzdělávání (zabývá se reedukací – „nápravou“ specifických poruch učení, poskytuje speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních všem žákům, kteří ji potřebují), vytváří plán pedagogické podpory a pomoc při realizaci individuálních vzdělávacích plánů.  Školní speciální pedagog je spolupracujícím partnerem výchovného poradce, metodika prevence, ředitele školy, zákonných zástupců i školských poradenských zařízení.

Školní speciální pedagog: Mgr. Olga Bochová

Tel.: 721 365 654

Přítomnost ve škole ve dnech: středa, čtvrtek

Konzultační hodiny pro rodiče budou po domluvě ve čtvrtek.

logolink-page-001

logolink-page-001
Obrázek 1 z 1