Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2014

V květnu 2014 byl ukončen projekt RAMPS III, který byl zaměřen na podporu práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na škole působil speciální pedagog, který se věnoval práci právě s těmito žáky a zároveň poskytoval metodickou pomoc ostatním pedagogům. Ministerstvo školství v návaznosti na tento projekt vyhlásilo rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů pro rok 2014, v němž naše škola byla úspěšná. Od června 2014 je školní speciální pedagog financován právě z těchto prostředků. Program probíhá do prosince 2014. Standardně se školní speciální pedagog zaměřuje na poskytování podpory pro žáky vyžadující podpůrná opatření v průběhu vzdělávání (reedukace – „náprava“ specifických poruch učení), metodickou pomoc pedagogům při jejich práci se všemi dětmi, vytváření plánu pedagogické podpory, spolupráci se školskými poradenskými pracovišti.

Školní speciální pedagog: Mgr. Jitka Korandová

Tel.: 721 365 654

Přítomnost ve škole ve dnech: úterý, středa

Konzultační hodiny pro rodiče budou po domluvě ve středu.

logolink-page-001

logolink-page-001
Obrázek 1 z 1