4. ročník

Český jazyk a matematika – úkoly zadány žákům 10. 3. 2020

Vlastivěda 4 – Hlavní události nejstarších českých dějin

Život ve středověkých vesnicích a městech            30-31

Gotický sloh                                                              32

Opakování – život ve středověku                             33

Husitské války

Jan Hus, husitské bouře                                           34-35

Vlastivěda 4 – Poznáváme naši vlast

Nerostné suroviny                                                     36-37

Průmysl a doprava                                                    38-39

Anglický jazyk

S pomocí slovníčku číst v učebnici str. 29-31 a vypracovat cvičení v pracovním sešitě str.30-31.

Opakovat si lekce 4,5 a 6. Opakovací cvičení jsou v učebnici str.32-33, v pracovním sešitě str. 32-33.

Vypracovat projekt My town (moje město) nebo My village (moje vesnice). Na papír nakreslit plánek místa, kde bydlím, popsat obchody a jiné budovy a napsat několik vět, kde se co nachází (vedle, naproti).

Přírodověda – pročíst kapitolu č. 13, projít si otázky str. 74