5. ročník

Český jazyk a matematika – úkoly žákům zadány 10. 3.

Vlastivěda 5 – Významné události nových českých dějin

První světová válka, život za války                          36

Odbor proti Rakousko-Uhersku, konec války          37

Vznik ČSR                                                                38

Opakování – Na cestě k samostatnosti                    39

Vlastivěda 5 – Česká republika jako součást Evropy

Rakouská republika                                                  52-53

Evropa – jeden ze světadílů             

Poloha Evropy                                                          54

Povrch Evropy                                                          55-56

Anglický jazyk

S pomocí interaktivní učebnice na stránkách www.mcourser.cz opakovat a procvičovat Unit 2. Přihlašovací údaje má každý v pracovním sešitě. K jednotlivým cvičením je možné se podívat na správná řešení. Dodělat všechna cvičení v pracovním sešitě.

Přírodověda – pročíst kapitolu č. 21, projít si otázky str. 67