6. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK Učivo o přídavných jménech – procvičování

  1. UČEBNICE ČJ – samostudium – žluté tabulky – str. 72 – 81 – bez zápisů
  2. PRACOVNÍ SEŠIT  – vyplnit řešení úloh str. 12 – 15/ cvičení  5. – 24.
  3. ČJ – Š – do školního sešitu – písemně – str. 72/ cv. 5 c

MATEMATIKA

1.Opakování – desetinná čísla    PS 50/2, 51/7,8         Učebnice 46/1-6 (do SŠ)

2.Opakování – dělitel, násobek  PS 53/10,11    55/5,8      58/1,3,6

                         Učebnice 53/2B       54/11A   56/6      60/3B,7A     61/1-6

3.Prvočísla – PS 59/2,3       Učebnice 62/1 (SŠ)

ANGLICKÝ JAZYK

1. dokončit 5. lekci v pracovním sešitě a zkontrolovat podle internetové učebnice.

2.Projít si celou 5. lekci v interaktivní učebnici na internetových stránkách www.mcourser.cz ( přihlásit se přes vlastní přihlašovací údaje – email a heslo).  Pomocí kódu v pracovním sešitě Bloggers 2 přidat do knihovny druhý díl interaktivní učebnice.

3.V nové učebnici Bloggers 2 si projít strany 10-15 v tištěné i interaktivní podobě.

4.Napsat si slovíčka 0A, 0B podle pracovního sešitu str. 66-67.

5.Vypracovat a s pomocí internetu zkontrolovat strany 8 – 15 v pracovním sešitě.

ZEMĚPIS – samostudium z učebnice

1. Vodní obal země – str.57-58

2. Oceánská voda – str. 59-60

3. Vodstvo na pevnině – str.60-61

4. Jezera, bažiny a vodní nádrže – str. 62-63, wikipedie

FYZIKA – samostudium z učebnice

 1. otázky a úkoly – Hustota str. 89

 2. výpočet hustoty látky str. 90-91 (příklady)

 3. otázky a úkoly str. 92-93

 4. výpočet hmotnosti tělesa, když znám hustotu str. 93-94 (příklady kniha)

DĚJEPIS

Učivo – EGYPT

  1. Samostudium – str. 59 – 69
  2. Zápisky z učebnice – str. 63 Úpadek Egypta až do strany 68

PŘÍRODOPIS

  • Učebnice str. 58-66 – přečíst, výpisky do sešitu, projít si otázky v této kapitole
  • Učebnice str. 67 – přečíst si úvod – Voda