8. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK

Samostudium – opakování pravopisných pravidel

  1. PRACOVNÍ SEŠIT –  doplnit cvičení str. 20 – 25
  2. ČJ – Š –  do školního sešitu napsat cvičení z učebnice str. 46/ cv. 7

MATEMATIKA

Již zadané + do ŠS

Statistické šetření – uč. str 40/A – nastudujte

42/C – překreslit tabulku + rámeček str.43.

Aritmetický průměr – str.54 – do ŠS rámeček

55/1,3 .

DĚJEPIS

Samostudium

Imperialismus a kolonialismus       106 – 107

Dějiny …..                                            108

Sjednocení Německa                         108 – 109

Sjednocení Itálie                                 110

Velká Británie                                      111 – 112

ZEMĚPIS

Svrchovanost států                                39 – 41

Poloha a územní rozloha států           41 – 43 + Wikipedie

FYZIKA

Lom světla-otázky a úkoly                    108 – 109

Čočky-otázky a úkoly                             110 – 114

Optické vlastnosti oka-otázky a úkoly 115 – 116 

PŘÍRODOPIS

Nakreslit obr. 119/ str. 62, dokončit dýchací soustavu – str. 62-65 – přečíst, stručné výpisky

Str. 66-69 – rozvádění látek – přečíst, výpisky

NĚMECKÝ JAZYK

Do slovníčku opsat slovíčka z prac. sešitu str. 75 – další 3 odstavce, naučit se

Učebnice – projít cvičení str. 78,79 (časování slovesa fahren)

CHEMIE

Naučit se tabulku str. 49, přepsat do sešitu

Str. 49 – zezadu sešitu odpovědět na otázky

ANGLICKÝ JAZYK

Napsat si slovíčka 2 lekce (str. 82) – všechna i Culture a English across the curriculum.

V učebnici – přečíst si text str. 24 a odpovědět na otázky 24/1a, 1b do sešitu English.

  • Přečíst si komiks str.26 a vypracovat cvičení 2 do sešitu English. 

V pracovním sešitě – vypracovat str. 18/2-6, 20/1,2, 22/1-3, 23/4,5

Dějepis 8

Imperialismus a kolonialismus                                  106-107

Dějiny významných států v Evropě i ve světě        

Sjednocovací procesy v Evropě                               108

Sjednocení Německa                                               108-109

Sjednocení Itálie                                                        110

Významné evropské státy                                                   

Velká Británie                                                            111-112