7. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK     (zadáno 1. 4. 2020)

  1. Opakování pravopisu i/y – vyjmenovaná slova, přehled i k vytištění je například na tomto odkazu: https://vyjmenovana-slova.superia.cz/k_vytisteni/ – stačí pročíst
  2. UČEBNICE ČJ – str. 52/cv. 2a – napiš do školního sešitu
  3. PS str. 47,48/ cv. 1, 2, 3, 4, 5
  4. ÚLOHA DO SLOHU – při hraní her jsou velmi důležitá pravidla. Popiš jednoduše pravidla hry „Člověče, nezlob se“. Pošli mi tento postup na e-mail: teclova.skola@seznam.cz

ZADANÉ ÚLOHY NAJDETE TAKÉ NA NÁSLEDUJÍCÍM ODKAZU:

https://padlet.com/nadateclova/3yz2h55s5rwt

MATEMATIKA

Máte mít hotovo PS 64/1,2,3,4.Abych se přesvědčil,že nějak fungujete ,tak mi nyní tuto stránku ofoťte a pošlete na      ota.mraz@gmail.com .Rád budu i za info,  jak vám matika zatím jde ,případně,jak se máte.                                                                                                                                    Procvičíme na PS 65/5 vyznačování bodů v souřadnicové síti.                                                                         A jdeme dál.Do ŠS nadpis : Graf přímé úměrnosti                                                                                           Opište si rámeček na str 44-grafy načrtněte .  Částečně společně vyřešíme 44/3A : v tabulce jsou vlastně souřadnice jednotlivých bodů .Můžeme je označit A,B,  atd. Potom A má souřadnice A[1;3] ,B[2;6] , C[3;9],   atd..  Vzorec  přímé úměrnosti je   y = k . x   Do tohoto vzorce dosadíme souřadnice libovolného bodu této př.úměrnosti,já dosadím souřadnice bodu A  a dostanu    3 = k . 1   a vypočítám k. Vyjde mi,že   k = 3 .Takže vzorec  této přímé úměrnosti je  y = 3 . x .     Nyní sestrojíte graf.Začnete soustavou souřadnic,kde zvolíte jednotkovou úsečku 1 cm.Vždy se podívejte na tabulku a uvědomte si,kolik místa na graf potřebujete. V této úloze je největší  y-ová souřadnice 15,potřebujete tedy nad osou x mít místo cca 16 cm.Vyznačte jednotlivé body grafu. Body propojte přímkou.Pokud jste přesně rýsovali,všechny body leží v jedné přímce.                                                                                                         A teď sami  44/4A  a poslední úkol  45/5 – grafy sestrojte dle uč. do ŠS,ale volte jednotkovou úsečku na obou osách 1 cm.Potom ke každému grafu přiřaďte odpovídající vzorec.

DĚJEPIS               (zadáno 1. 4. 2020)

  1. UČEBNICE str. 72 – 74 – MĚSTO – zapiš si, jak města ve středověku vznikají, jak vypadají a jaká mají práva.

Pomůže ti také: https://www.slideserve.com/taro/st-edov-k-m-sta 

ZADANÉ ÚLOHY NAJDETE TAKÉ NA NÁSLEDUJÍCÍM ODKAZU:

https://padlet.com/nadateclova/3yz2h55s5rwt

ANGLIČTINA

Pokud s něčím potřebujete poradit, napište mi na joohaaana@gmail.com .

Na tento mail mi také, prosím, posílejte hotové úkoly ke kontrole.

Učebnice str. 22,23 : Přečtěte si další díl komiksu, do sešitu English označte T, F, DS věty ze cv.2

                                            cv.4 doplňte vhodné sloveso z nabídky a s pomocným will napište do English

                                            cv.5 Do English napište vaši nabídku na situaci (vzor 5b)

Pracovní sešit str.16 : cv.2 Doplňte (s pomocí nabídky v rámečku) odpovědi do krátkých rozhovorů

                                         cv.3 Poslechněte si rozhovory na cd a doplňte chybějící výrazy.

Výchova k občanství

– připomínám zaslat referát na e-mailovou adresu bedrich.nehyba@seznam.cz

– kdo ještě neodevzdal pracovní list Formy placení, ofoťte ho a pošlete e-mailem

– kdo nepsal test na Finanční gramotnost (Vlastnictví a majetek až Rozpočet), naučte se prosím, budete jej psát při nejbližší příležitosti

PŘÍRODOPIS

  • uč. str. 24-25 řasy, houby, lišejníky – přečti si, prohlédni si obrázky, výpisky do sešitu, k lišejníkům napiš 2 zástupce str. 26

Chybička se vloudila, uvedla jsem špatný e-mail. Úkol z minulého týdne (uč. str. 22 – otázky č. 17, 20, 21,22 ) pošli ještě jednou na tuto adresu – holcapkova.rudolec@centrum.cz Díky za pochopení J  

NĚMECKÝ JAZYK

  • PS str. 24 – vypracuj cvičení

Chybička se vloudila, uvedla jsem špatný e-mail. Úkol z minulého týdne (napiš 5 jednoduchých vět o své rodině) pošli ještě jednou na tuto adresu – holcapkova.rudolec@centrum.cz Díky za pochopení J  

Zdravím všechny sedmáky, přeju hlavně hodně zdraví a dobrou náladu J R. Holčapková.