9. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK      (zadáno 1. 4. 2020)

Opakování slovních druhů – zájmena a číslovky

  1. PRACOVNÍ SEŠIT  – str. 14, 15/cv. 1. – 10. – přehledy zájmen a číslovek lze najít na internetu
  2. ČJ – Š – do školního sešitu napsat z UČEBNICE str. 56 cv. 4.
  3. ÚKOL DO SLOHU – vyber si postavu z pohádky nebo filmu a napiš její krátkou charakteristiku  – pošli mi na známou adresu: teclova.skola@seznam.cz. Vzpomeň si, co má být součástí charakteristiky (vzhled, povaha, chování, krátký příběh, …)

Zadání úloh najdete i na následujícím odkazu:

https://padlet.com/nadateclova/cnfgv5x67fxb

VZKAZ PRO ŽÁKY, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

K přípravě můžete využít zdroje, které jsem vám uvedla 25. 3. 2020. Dnes ještě přidávám jeden odkaz na dobré procvičování dočasně zdarma: https://vpohode.cz

MATEMATIKA

To co byste měli mít nastudované budete nyní procvičovat v PS.Vypracujte PS 72/1,2,3,4 .               73/6   nápověda : např. fialový trojúhelník má základnu 1 cm a výšku 3 cm. k = 2,takže podobný trojúhelník bude mít základnu 1 . 2 = 2 cm a výšku 3 . 2 = 6 cm.A takový do sítě sestrojíte a vybarvíte fialově.Stejně tak ostatní útvary.       Pokračujeme př. 73/7 nápověda : a) k = a‘ : a  , strany musí být ve stejných  jednotkách.Po úpravě dostáváme,že  k = 15 : 20 = 3 : 4 , to můžeme zapsat zlomkem nebo des.číslem 0,75 .  Pokud by se u dalších úloh poměry sobě odpovídajících stran lišily,nejsou obrazce podobné.    Abych se přesvědčil,že nějak fungujete ,tak mi následně stranu 73 ofoťte a pošlete na      ota.mraz@gmail.com .Rád budu i za info,  jak vám matika zatím jde ,případně,jak se máte.    Pokračujte na str.74/1 nápověda: k = 0,5  to znamená,že trojúhelník A´B´C´ má poloviční délku stran.Úhly zůstávají shodné.      Poslední úkol  74/2 .                Studenti a dobrovolníci  si navíc zopakují  symboliku používanou v geometrii a konstrukci  trojúhelníka  PS 67/1,2,3 .Pro ty ,kteří zapomněli,střed kružnice vepsané leží na průsečíku os úhlů a střed kružnice opsané na průsečíku os stran.Tu v 67/3 sestrojte též.  Navíc pro dlouhodobou přípravu ke zkouškám můžete využít odkaz v Menu na stránkách školy –Přijímací zkoušky nanečisto.Najdete tam i řešení  úloh . Dále můžete využít  odkaz e-learning    https://vpohode.cz.                                

Dějepis – samostudium

– zopakovat kapitoly Perestrojka a rozpad východního bloku a Československo v letech 1945-1948 – Politická situace – sešit nebo učebnice str. 117-121

– přečíst a nastudovat kapitoly Územní změny a změny ve skladbě obyvatelstva, Zákonodárství a Volby 1946 učebnice str. 121-125

– zápisy pošlu e-mailem

– vypracujte referát na libovolné téma vztahující se k probrané látce a pošlete e-mailem

ANGLIČTINA

Pokud s něčím potřebujete poradit, napište mi na joohaaana@gmail.com .

Na tento mail mi také, prosím, posílejte hotové úkoly ke kontrole.

Učebnice str.36: cv.3přelož si uvedené výrazy do češtiny

cv.1 a cv.4a přiřaď nápis k obrázku a napiš do sešitu English

cv.2 do sešitu English přepiš tabulku a s pomocí slovníku doplň chybějící přídavná jména

Pracovní sešit str.77/ 3.4 opiš do sešitu English a nauč se

Učebnice str.37: cv.5 Doplň s pomocí učebnice a slovníčku a napiš do sešitu English.

cv.6 Napiš podle vzoru, co dělají lidé na obrázku a co by se jim mohlo (could, might)   stát

Výchova k občanství

– připomínám zaslat referát na e-mailovou adresu bedrich.nehyba@seznam.cz

PŘÍRODOPIS

  • uč. str. 51-54 – prvohory – přečti si, prohlédni si obrázky, výpisky do sešitu

Video ke kapitole https://www.youtube.com/watch?v=BA_8F9GIXGY

Chybička se vloudila, uvedla jsem špatný e-mail. Úkol z minulého týdne (uč. str. 44/otázky č. 1, 2 a uč. str. 45/otázky č. 10, 12) pošli ještě jednou na tuto adresu – holcapkova.rudolec@centrum.cz Díky za pochopení J  

NĚMECKÝ JAZYK

Vysvětlení nové gramatiky, zápis už máte v sešitě:

  • tut/ tun mir weh

jednotné číslo + tut mir weh (bolí mě)

př. Der Kopf/die Hand/das Bein tut mir weh. (Bolí mě hlava/ruka/noha.)

množné číslo + tun mir weh (bolí mě)

př. Die Augen/die Beine tun mir weh. (Bolí mě oči, nohy.)

  •  osobní zájmena ve 3. p.

Nauč se tabulku (podobně už umíte zájmena ve 4. p.)

Der Kopf tut mir weh. (Bolí hlava)

Der Bauch tut dir weh. (Bolí hlava)

Das Bein tut ihm weh. (Bolí ho hlava)….atd.

  • uč. str. 45/cv. 2,3 tvoř podle vzoru, využij novou gramatiku

 Něco k poslechu https://www.youtube.com/watch?v=iXFAunwnIxE&t=90s

Chybička se vloudila, uvedla jsem špatný e-mail. Úkol z minulého týdne (uč. str. 44/1 a) přečíst, přeložit b) odpovědi na otázky (richtig/ falsch)  pošli ještě jednou na tuto adresu – holcapkova.rudolec@centrum.cz Díky za pochopení J  

CHEMIE

  • uč. str. 34,35 – přečti si, prohlédni si obrázek výroba octa, výpisky do sešitu ( k. mravenčí, k. octová, vlastnosti kyselin – viz závěr str. 35)
  • video vlastnosti kyseliny octové https://www.youtube.com/watch?v=9oUZ8EgHsbE

Chybička se vloudila, uvedla jsem špatný e-mail. Úkol z minulého týdne (uč. str. 32/ otázky č. 1, 2 + Na jaké dvě skupiny se dělí karbonylové sloučeniny?)  pošli ještě jednou na tuto adresu – holcapkova.rudolec@centrum.cz Díky za pochopení J  

Zdravím všechny moje deváťáky, přeju hlavně hodně zdraví a dobrou náladu J R. Holčapková.