7. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK      (zadáno 13. 5. 2020)

VÝZNAM SLOV

  1. Slovo je skupina hlásek (někdy pouze jedna hláska) s ustáleným významem. Co je to věcný význam slova a mluvnický význam slova? Odpověď najdeš v PS uprostřed sešitu POUČKY A PŘEHLED UČIVA str. 1
  2. PS STR. 4/ cv. 1, 2, 3, 4, 5
  3. CHARAKTERISTIKA PS str. 57/cv. 2. Nápovědu pro cvičení 2 posílám e-mailem, rámečky si vystřihni a nalep do slohového sešitu. Vyplň celou stranu, ofoť a pošli mi na e-mail: teclova.skola@seznam.cz

DĚJEPIS               (zadáno 13. 5. 2020)

DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ  str. 93 – 97

  1. Vracíme se „domů“ a budeme se nějakou dobu věnovat českým dějinám, dnes konkrétně posledním Přemyslovcům. Zápis posílám e-mailem. Nalepit do sešitu, přečíst, zvýraznit – to už známe. Obrázky v učebnici jsou také zajímavé.
  2. Podívej se a pokud možno dodrž pořadí zhlédnutí krátkých filmů:

https://edu.ceskatelevize.cz/premysl-otakar-ii-5e441a6bf2ae77328d0a6c5f, https://edu.ceskatelevize.cz/vaclav-ii-5e441a6bf2ae77328d0a6c66, https://edu.ceskatelevize.cz/vaclav-iii-5e441a6cf2ae77328d0a6c69

MATEMATIKA

Jak jsem slíbil, přecházíme do M3 a jdeme na geometrii.

1. Do ŠS nadpis – SHODNOST GEOMETRICKÝCH ÚTVARŮ     – rámeček str.5. Str.6 rámeček nahoře – sestrojte dvě stejně dlouhé úsečky, popište si je a zapište vše dle rámečku. Stejně tak rámeček str.6 dole – sestrojíte dva stejně  veliké úhly a dál opět vše podle popisu v rámečku. A poslední rámeček ze str.7.      

2. Z toho ,co jste teď zapsali a nastudovali,jste snad pochopili,že dva geometrické útvary jsou shodné,pokud se po přemístění na sebe kryjí (to si pouze představujeme). Procvičíte v PS na str. 83/1,2,3,4,5  –  tuto stránku mi pošlete ofocenou.

ANGLIČTINA

Pracovní sešit str.20 : cv. 1 Podle poslechu na CD doplňte chybějící slova v rozhovoru (všechna chybějící slova jsou v rámečku nad rozhovorem).

    cv. 2 Doplňte fráze –(nápovědou jsou věty co jste měli spojovat a překládat do sešitu English v předchozím týdnu)

                                     cv.3 podle obrázků napište co uděláte. Všechny věty budou začínat I will.

Pracovní sešit str. 22 a 23 Vypracujte opakovací cvičení 1-6.

Úkoly mi posílejte i dodatečně. Pište také, pokud s něčím potřebujete poradit na joohaaana@gmail.com

Přírodopis

  • učebnice str. 36-38 – prohlédni si obrázky, nalep a doplň zápis podle učebnice (zápis pošlu na e-mail)

Německý jazyk

  • PS str. 27/cv. 5 –  popiš osoby – bublina mein(e) Freund(in) – kamarád/ka a bublina ich- já ( jen slova k bublinám, věty nepiš), PS 27/cv. 6a
  • cvičení vyfoť a pošli na  holcapkova.rudolec@centrum.cz

ZEMĚPIS  

ZEM 7 – SEVERNÍ EVROPA :

https://www.youtube.com/watch?v=B3ZLDo7O4GQ

      ISLAND A 4K DRONE IN ICELAND :

FYZIKA  

SPS33HQ VALIVÁ LOŽISKA :

  

      FYZIKA 7. ROČNÍK TŘENÍ :