8. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK      (zadáno 13. 5. 2020)

PŘÍSLOVCE – opakování

  1. Opakování najdeš zde: https://www.mojecestina.cz/article/2016062803-prislovce
  2. UČEBNICE str. 50/cv. 5 a) – napiš do školního sešitu, pokud si nebudeš jistý správným tvarem, internet ti pomůže
  3. PS str. 26/ souhrnný test – řešení (ofocený test nebo zapsané odpovědi) mi pošli na e-mail: teclova.skola@seznam.cz
  4. ÚTVARY ČESKÉHO JAZYKA – PS str. 50/cv. 6, 7

MATEMATIKA

Jak jsem se posledně zmiňoval, vynecháme konstrukční úlohy na využití Thaletovy věty a přejdeme na geometrické výpočty. Jednoduše,naučíte se vzorec ,do něj dosadíte známé hodnoty a vypočítáte. Mělo by vám to jít dobře. Vlastně zatím jste vše zvládali celkem bez problémů.

1. Do ŠS nadpis –  DÉLKA KRUŽNICE,OBVOD KRUHU      – z rámečku na str. 25 si nakreslete jeden obrázek a opište vzorečky. Seznamte se s tím,co představuje písmeno řecké abecedy pí – přečtěte si 24/A ,25/C . 25/B si opište až po odpověď.

2. Stejně jako byl řešen ukázkový příklad ,vypočítejte 26/1 ,3A – pozor na slovíčka průměr – d,poloměr – r   a 26/5 a,b . K výpočtům můžete používat kalkulačky. Tyto úlohy mně pošlete.

3. Uč.str.27 horní rámeček do ŠS. Podle odvozených vzorečků pro r , d ,vypočítejte 27/7a , 27/8A a.

Dějepis

– podle sešitu či učebnice str. 129-130 zopakovat kapitoly Vznik Trojspolku a Trojdohody a Balkán

– přečíst a nastudovat v učebnici na str. 131-133 kapitoly Atentát v Sarajevu, První světová válka – válčící strany a fronty první světové války

– zápisy vám posílám e-mailem (zápis První světová válka – válčící strany a fronty již máte z minula, zápisy Průběh první světové války a Důsledky války jsou naopak až na příští týden)

– pro zpestření se můžete podívat na Slavné dny:

Den, kdy byl spáchán atentát v Sarajevu: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byl-spachan-atentat-v-sarajevu-28-cerven-151577

ANGLIČTINA

Napište si slovíčka 3C Problems and treatments ze str. 82 v pracovním sešitě.

Pracovní sešit str. 29 : cv. 4  z písmen za větou sestavte chybějící slovo,

            cv. 5a napište, co je na obrázku,

                   5b napište číslo obrázku k odpovídající větě,

            cv. 6 podle poslechu napište pořadí vět

Napište krátký příběh (10 až 20 vět), kde použijete nová slovíčka.

Úkoly mi posílejte i dodatečně. Pište také, pokud s něčím potřebujete poradit na joohaaana@gmail.com

Přírodopis

  • učebnice str. 80-81 – prohlédni si důležité obrázky v učebnici
  • nalep a přečti si zápis (pošlu na e-mail)

Německý jazyk

  • PS – str. 6/cv.4, str. 7/cv. 7 ( Wochentage- dny v týdnu, Monate – měsíce) – vyfoť a pošli ke kontrole na holcapkova.rudolec@centrum.cz

Chemie

  • oxid hlinitý, oxidy železa – nalep a přečti si zápis (pošlu na e-mail)
  • učebnice str. 61 – přečti si shrnutí kapitoly o oxidech

ZEMĚPIS  

TURECKO PROTI KURDŮM :

FYZIKA 

 JADERNÁ ENERGIE :

https://www.youtube.com/results?search_query=JADERN%C3%81+ENERGIE+

TEMELÍN UVNITŘ: CESTA K OTEVŘENÉMU REAKTORU :