4. ROČNÍK

Český jazyk 4

– zopakujte si stavbu věty – rámečky v učebnici str. 78–80

– podmět a přísudek – nastudujte si žluté rámečky v učebnici str. 81–82 (nic neopisujte, zápis k vytištění a nalepení do sešitu ČJ Š pošlu e-mailem)

– do domácího sešitu učebnice str. 64/6 Dřevo (vypište z textu podstatná jména a určete vzor) a 64/7

– sloh – pouze opakovat osnovu popisu osoby

– ti, kteří mně ještě nedodali popis svého telefonu (na pracovním listě), což byl úkol z naší poslední společné hodiny, ať jej ofotí a zašlou, pokud nemůžete pracovní list najít, napište popis telefonu do sešitu

– připomínám, kdo tak ještě neučinil, pošlete mi prosím e-mailem popis domu, bytu či pokoje

Matematika 4

Zlomky – opakování a prohloubení

– učebnice str. 90/3 a 91/1 – pouze ústně; 91/2 do domácího sešitu

– pracovní sešit str. 18

– ze školního sešitu nebo učebnice str. 92 si zopakujte, jak vypočteme jednu či více částí z celku

– poté se podívejte na následující krátká videa, pomohou vám to lépe pochopit:

Zlomky – výpočet jedné části z celku

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-60/ (cvičení 1 – 5)

Zlomky – výpočet více částí z celku

https://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-61/ (cvičení 1 – 4)

– geometrie – narýsujte do sešitu obdélník ABCD, a = 6 cm, b = 4 cm; úhlopříčky a střed

– nezapomeňte, že sousední strany obdélníku musí být kolmé, stejně jako u čtverce

V případě, že vypracováváte cvičení z ČJ a M do sešitu, nezapomeňte uvést datum, číslo strany a cvičení!

Vlastivěda 4

– dějiny – tento týden pouze opakujeme podle zápisů v sešitě a učebnici (str. 34-37) husitské války

– Poznáváme naši vlast – podle zápisu v sešitě či učebnici str. 40 si zopakujte Služby

– přečíst a naučit Kulturní instituce (učebnice str. 41) – zápisky posílám e-mailem

Doufám, že vám zadané úkoly nebudou činit potíže a že vše bez problémů zvládnete.

Kdybyste však přece jen potřebovali s něčím poradit, volejte nebo pište na bedrich.nehyba@seznam.cz

Zdraví vás třídní učitel

Přírodověda

  • učebnice str.  78 – přečti si text v učebnici, prohlédni si obrázky, opiš zápis do sešitu

NEROSTY (minerály)

– horniny jsou složené z nerostů, nerosty mohou být v přírodě i samostatně

  • sůl kamenná – těží se v solných dolech nebo se získává odpařováním mořské vody
  • zlato – je to drahý kov, využití- šperky, platidlo
  • diamant – je to nejtvrdší nerost, nejcennější drahokam, využití-šperky, řezání a broušení materiálu
  • učebnice str. 79 otázky – 2,3,4,6 – napiš odpovědi do sešitu

-případné dotazy na  holcapkova.rudolec@centrum.cz

ANGLIČTINA

Otevřete si odkaz https://forms.gle/dyCxXma17NCM45Wq5

Přihlaste se svým e-mailem a jménem a vypracujte.

Napište mi, jak se vám úkoly líbily, také pokud s něčím potřebujete poradit joohaaana@gmail.com

Předchozí úkoly mi posílejte i dodatečně.