5. ROČNÍK

Český jazyk 5

– dle učebnice str. 96–105 nebo sešitu stále opakovat druhy zájmen a skloňování zájmen osobních

– pracovní sešit Zájmena str. 38–39b – úkoly k textu a) až e) na str. 39a vypracujte písemně do domácího sešitu, otázky neopisujte; ve cv. 5a, b na str. 39b určete slovní druhy

– dle učebnice str. 110–112 (modré rámečky) nastudujte druhy číslovek, do školního sešitu nalepte domeček s číslovkami, který posílám mailem

– sloh – pouze opakovat osnovu popisu osoby

– ti, kteří mně ještě nedodali popis svého telefonu (na pracovním listě), což bych úkol z naší poslední společné hodiny, ať jej ofotí a zašlou, pokud nemůžete pracovní list najít, napište popis telefonu do sešitu

Matematika 5

– stále opakovat převody jednotek, zejména obsahu (využijte schody)

– do domácího sešitu uč. str. 75/15 a 75/16 (včetně zápisu)

– pracovní sešit str. 18 – opakování

– geometrie – narýsujte do sešitu obdélník ABCD, a = 6 cm, b = 4 cm; úhlopříčky a střed

– nezapomeňte, že sousední strany obdélníku musí být kolmé, stejně jako u čtverce

V případě, že vypracováváte cvičení z ČJ a M do sešitu, nezapomeňte uvést datum, číslo strany a cvičení!

Vlastivěda 5

– dějiny – podle sešitu nebo učebnice str 40–41 zopakovat kapitolu Tvář Československé republiky

– přečíst a naučit kapitolu Cesta k zániku ČSR str. 42 – zápis posílám e-mailem

Pro zpestření se můžete podívat na Dějiny udatného českého národa:

Díl 99: Mnichov – https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230099-mnichov

– ČR jako součást Evropy – zopakovat polohu a povrch Evropy dle sešitu či učebnice str. 54-56

– přečíst a naučit Vodstvo Evropy učeb. str. 57-59 – zápis posílám e-mailem

– pracujte s mapou Evropy v učebnici str. 57, příp. v příruční mapě vložené v učebnici – Povrch s vodstvo Evropy – vyhledejte uvedené oceány, vnitřní a okrajová moře, velké řeky, jezera…

Informatika 5

Psaní hravě https://www.psanihrave.cz/

Na níže uvedeném odkazu si můžete vyzkoušet základy programování. Pokud se dostanete alespoň do 5. kola, vyfoťte obrazovku za pomoci klávesy PrtSc (printscreen) – najdete ji v horní řadě v pravé části klávesnice – nebo pomocí mobilu. Obrázek mi pošlete e-mailem a máte jedničku z informatiky.

https://blockly.games/maze?lang=cs (Hry Blockly – bludiště)

Doufám, že vám zadané úkoly nebudou činit potíže a že vše bez problémů zvládnete.

Kdybyste však přece jen potřebovali s něčím poradit, volejte nebo pište na bedrich.nehyba@seznam.cz

Zdraví vás třídní učitel

ANGLIČTINA

Otevřete si odkaz  https://forms.gle/dyCxXma17NCM45Wq5

Přihlaste se svým e-mailem a jménem a vypracujte.

Napište mi, jak se vám úkoly líbily, také pokud s něčím potřebujete poradit joohaaana@gmail.com

Předchozí úkoly mi posílejte i dodatečně.

 Přírodověda

  • učebnice str.72 přečti si text v učebnici, prohlédni si obrázky, opiš zápis do sešitu

LEBKA (kostra hlavy)

  • mozková a obličejová část (kost nosní, horní a dolní čelist –  zde jsou zuby, čelisti spojeny kloubem)

KOSTRA HRUDNÍKU- žebra, hrudní kost, hrudní obratle

  • kosti jsou důležité pro tvorbu krve – uvnitř některých kostí je kostní dřeň, zde vznikají krvinky
  • kosti rostou do 18-25 roků
  • pro zdravý vývoj kostí je důležitý vitamin D a vápník
  • zlomenina kosti – postiženou část znehybníme, při otevřené zlomenině zastavíme krvácení
  • učebnice str. 73 otázky – 1,3,4,5 – napiš odpovědi do sešitu