8. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK      (zadáno 15. 4. 2020)

PŘÍDAVNÁ JMÉNA

 1. Přídavná jména – v PS uprostřed str. 3 máš nápovědu pro pravopis přídavných jmen – zopakuj si, nemusíš opisovat, „jdi do toho“ zvýrazňovačem
 2. Do školního sešitu pro zopakování napiš: učebnice str. 25/cv. 1 a
 3. PS str. 18/ cv. 8, 9, 10
 4. PRÁCE S TEXTEM (pro radost i ponaučení) – POHÁDKA – pečlivě si poslechni podcast (zvukový záznam) zde: https://padlet.com/nadateclova/Bookmarks (zde jsou také všechny zadané úlohy)

Do e-mailu teclova.skola@seznam.cz mi napiš odpovědi:

 1. O jakých květinách je v příběhu řeč?
 2. Co je hlavním úkolem motýlů?
 3. Jaké ponaučení si z příběhu každý člověk může vzít?

MATEMATIKA

Jsem  rád,že jste mi všichni napsali a úkol  poslali (s vyjímkou Michala).Je možné,že  se uvidíme až v červnu při konzultacích.Do té doby bychom měli,takto na dálku,probrat učivo z M3 a v červnu se zaměřit na to,co jsme vynechali (slovní úlohy) a na to,co vám teď dělá největší problémy.             Takže pokračujeme.Končili jsme vzájemnou polohou přímky a kružnice.Zopakujte si  to na uč.8/1 – udělejte vždy náčrt a napište o jakou polohu se jedná( do ŠS).  Dále 8/2 A – nakreslete tři obrázky dle zadání. Do ŠS vypracujte rámeček na str. 8 – obrázek sestrojte – nový pojem tětiva .   Proveďte konstrukci  dle  8/4.                                                                                                                                              Jak určujeme vzdálenost bodu od přímky? Musíme daným bodem sestrojit  k přímce kolmici a změříme vzdálenost  bodu od průsečíku kolmice s přímkou.Do ŠS  modrý rámeček str.9.  Do ŠS pokračujeme 9/7  – udělejte vždy náčrt a odpovězte .A poslední  do  ŠS  10/8 . Chci vidět,jak kvalitně rýsujete. Takže mi  tentokrát,až budete mít hotovo,  ofoťe a pošlete vše,co jsem  vám  nyní zadal vypracovat  do ŠS . Na závěr  procvičení v PS 94/1,2 a 95/3,4,5 .

ANGLIČTINA

Otevřete si odkaz  https://forms.gle/HbqjnGFMbinR3FMA9

Přihlaste se svým e-mailem a jménem a vypracujte.

Napište mi, jak se vám úkoly líbily, také pokud s něčím potřebujete poradit joohaaana@gmail.com Předchozí úkoly mi posílejte i dodatečně.

ZEMĚPIS

1. h. Státy světa podle správního členění str. 49 – 50

                    youtube – USA

FYZIKA

 1. h. Atomová jádra str. 126 – 127

 2. h. Otázky a úkoly str. 128

Dějepis 8

– podle sešitu či učebnice str. 113-118 zopakovat kapitoly Rusko a Spojené státy americké – přečíst a nastudovat kapitoly Bachův absolutismus a Vznik Rakousko-Uherska str. 119-120 – zápisy jsem vám poslal již minule, měli byste je mít nalepené v sešitě

Přírodopis

 • Učebnice str. 75-77- přečti si text v učebnici, opiš zápis do sešitu

ŘÍZENÍ LIDSKÉHO TĚLA

 • pomocí hormonů a nervové soustavy

HORMONY

– vylučované žlázami s vnitřní sekrecí

– vyměšování závisí na vnitřním prostředí těla + ovlivňuje ho i nervový stav organismu

– propojení žláz s vnitřní sekrecí a nervové soustavy- podvěsek mozkový, mezimozek

– hormony ovlivňují – celkový stav metabolismu, hospodaření s vodou a ionty, růst a rozmnožování

– hormony nemůžeme ovlivnit vůlí

 • učebnice str. 76/otázka 7 – s pomocí obrázku č. 154 vypracuj do sešitu

Německý jazyk

 • učebnice str. 80/cv. 13 – přečti a přelož si pozdrav

pracovní sešit str. 71/cv. 10 – napiš vlastní pozdrav

 • učebnice str. 81/cv.14  – s pomocí slovníčku v PS si přelož dotazník

pracovní sešit str. 72/cv.12 – doplň svůj dotazník

Chemie

 • učebnice str. 56 – otázky 1,2,3 – vypracuj do sešitu

pěkné video na zopakování uhlíku https://www.youtube.com/watch?v=1hpmv45g290

 • učebnice str. 56,57 – dusík – přečti si text v učebnici, opiš a doplň zápis do sešitu

DUSÍK

 • V. A skupina PSP
 • ………………….plyn, bez ………………………, tvoří molekuly  …………….., ve vzduchu ……..%
 • vázaný v kyselině d…………………….,  dusičnanech, amoniaku, b……………………………….
 • výroba: …………………………………………..
 • tlakové láhve označené ……………………… pruhem
 • reakce s vodíkem (až za zvýšené teploty a tlaku)- rovnice: ………………………………………………………………
 • amoniak – bezbarvý plyn, rozpustný ve ………………, štiplavý zápach, vzniká rozkladem bílkovin pomocí bakterií
 • použití: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Mějte se hezky R. Holčapková