1., 2. A 3. ROČNÍK

Po domluvě s vyučujícími jsou úkoly zasílány na emailové adresy zákonných zástupců.

ANGLICKÝ JAZYK

3.,4. třída – Vypracujte projekt My favourite animal (Moje oblíbené zvíře) – nakreslete a napište, co nejvíc vět ze slovíček, co už znáte.

Zdravím vás všechny.

Doufám, že se máte dobře.

Dotazy mi můžete posílat na e- mail:

joohaaana@gmail.com