7. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK     (zadáno 18. 3. 2020)

Opakování učiva o příslovcích

  1. UČEBNICE – ČJ – str. 45 – PŘÍSLOVCE – zapsat do školního sešitu žlutou tabulku
  2. ČJ – Š – do školního sešitu napsat cvičení z učebnice str. 47/1 – psát celé věty, do závorky také příslušné přídavné jméno

VZOR: Oba ministři se soukromě (soukromý) setkali v Bavorsku.

  • PS – v pracovním sešitě vypracovat str. 26/1. – 3.

NEVÍŠ SI S NĚČÍM RADY? Poradí ti učebnice, internet, případně jiné zdroje.

MATEMATIKA (samostudium 19. – 25.3.)

 Práce,kterou jsem vám zadával před týdnem,byla míněna na cca 10 dní.Takže teď přidám minimum nových úkolů.Pokud by vám něco nebylo jasné,chtěli byste pomoci s řešením úloh,atd.,jsem vám k dispozici na :  ota.mraz@gmail.com  .

V učebnici na str.37 nastudujte úlohu C a do ŠS opište variantu II. . Trojčlenku můžete řešit tak,jak jsme se učili (najdete ve ŠS). Vyřešte obdobně 38/5 a 38/8.

DĚJEPIS 7. ročník,  zadáno 18. 3. 2020

Zadaný úkol nerozšiřuji, stále platí následující. Vypracujte pečlivě!

  1. KULTURA RANÉHO STŘEDOVĚKU – str. 63 – 68 – samostudium – výpisky (případně obrázky)do sešitu

Výchova k občanství 7

– vypracovat referát na libovolné téma – musí se pouze nějakým způsobem vztahovat k již probrané látce

– referát lze zaslat na e-mailovou adresu bedrich.nehyba@seznam.cz

– je možné zaslat i ručně psaný a ofocený referát, podmínkou je čitelnost

PŘÍRODOPIS

7. ročník

  • uč. str. 18-19 – přečíst, výpisky, nakreslit a popsat bakteriální buňku
  • uč. str. 20-22 – přečíst, výpisky, nakreslit a popsat trepku

NĚMECKÝ JAZYK

7.ročník

  • opakovat slovíčka z 2. lekce
  • uč.str. 32- přečíst, odpovědět si na otázky
  • pracovní sešit str. 21- vypracovat

ANGLICKÝ JAZYK

Hello everybody !

How are you? Are you having a good time at home?

I hope you are.

Enjoy your time!

Zdravím vás všechny.

Doufám, že se máte dobře.

Vypracované úkoly, překlady, fotografie projektů a dotazy mi můžete posílat na e- mail:

joohaaana@gmail.com

My dear pupils (moji milí žáci),

Tento týden bych ráda, abyste věnovali zejména dokončení zadaných úkolů a pokud máte možnost, poslali mi je ke kontrole na mail.

Pokračujte v opakování s interaktivní učebnicí Bloggers (5., 6. třída) nebo procvičujte online s Project (7., 8., 9. třída).

7.-9.třída – Napište vlastní text, kde použijete slovíčka, která jste se měli učit minulý týden.

I’ll keep my fingers crossed for you!