8. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK (zadáno 18. 3. 2020)

Opakování učiva o tvoření slov

  1. PS – v pracovním sešitě vypracovat cvičení str. 4 – 6
  2. ČJ – Š –  do školního sešitu napsat  – Nadpis: TVOŘENÍ SLOV, k tomu opis žlutá tabulka str. 12
  3. ČJ – Š  – do školního sešitu napsat z učebnice str. 13/8

VZOR: Snažme se jíst pravidelně a střídmě (střídmý).

  • ČJ – Š  do školního sešitu napsat z učebnice str. 13/9 a, b

NEVÍŠ SI S NĚČÍM RADY? Poradí ti učebnice, internet, případně jiné zdroje.

MATEMATIKA (samostudium 19. – 25.3.)

 Práce,kterou jsem vám zadával před týdnem,byla míněna na cca 10 dní.Takže teď přidám minimum nových úkolů.Pokud by vám něco nebylo jasné,chtěli byste pomoci s řešením úloh,atd.,jsem vám k dispozici na :  ota.mraz@gmail.com  .

V průběhu týdne jsem vám již úkoly doplňoval.Přidávám PS 81/1,2 .  V učebnici na str. 56 až 58 si nastudujte a do ŠS zapište,co to je medián a modus.

PŘÍRODOPIS

8. ročník

– uč. str. 69-72 (mízní už ne) – přečíst, výpisky, obrázek srdce – naučit se popis

NĚMECKÝ JAZYK

8. ročník

– opakovat slovíčka z 8. lekce

– do školního sešitu zapsat časování slovesa fahren – pracovní sešit str. 72 – č. 4

– pracovní sešit str. 69/cv.4,5 vypracovat

Dějepis 8

– zadáno minulý týden, samostudium – učebnice str. 106-112

– zápisy do sešitu budou rozdány formou již doplněných textů po návratu do školy

– následně budou znalosti ověřeny formou testu, tak se to prosím řádně naučte

Výzva na pracovní výchovu (8.,9. třída) – Vyrobte roušku, vyfoťte (se) a pošlete.

Výchova k občanství 8

– vypracovat referát na libovolné téma – musí se pouze nějakým způsobem vztahovat k již probrané látce

– referát lze zaslat na e-mailovou adresu bedrich.nehyba@seznam.cz

– je možné zaslat i ručně psaný a ofocený referát, podmínkou je čitelnost

ANGLICKÝ JAZYK

Hello everybody !

How are you? Are you having a good time at home?

I hope you are.

Enjoy your time!

Zdravím vás všechny.

Doufám, že se máte dobře.

Vypracované úkoly, překlady, fotografie projektů a dotazy mi můžete posílat na e- mail:

joohaaana@gmail.com

My dear pupils (moji milí žáci),

Tento týden bych ráda, abyste věnovali zejména dokončení zadaných úkolů a pokud máte možnost, poslali mi je ke kontrole na mail.

Pokračujte v opakování s interaktivní učebnicí Bloggers (5., 6. třída) nebo procvičujte online s Project (7., 8., 9. třída).

7.-9.třída – Napište vlastní text, kde použijete slovíčka, která jste se měli učit minulý týden.

I’ll keep my fingers crossed for you!

CHEMIE

8.ročník

– opakovat si koncovky oxidačních čísel, značky prvků

– uč. str. 50 a 52 – kyslík – přečíst, výpisky do sešitu ( Názvosloví oxidů ne!)