9. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK     (zadáno 18. 3. 2020)

Samostudium – zadáváno pouze opakování učiva

  1. PRACOVNÍ SEŠIT – str. 36 – 41 – bylo zadáno už minule, dokončit vypracování všech cvičení na těchto stranách
  2. PS – opakování slovních druhů – vypracovat cvičení str. 10 – 11
  3. ČJ – Š –  do školního sešitu napsat str. 42/ 7 a, b

NEVÍŠ SI S NĚČÍM RADY? Poradí ti učebnice, internet, případně jiné zdroje.

VZKAZ PRO ŽÁKY, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

K přípravě můžete využít zdroje v televizi nebo na internetu (ukázkové testy).

Vysílání ČT 1 – úterý, čtvrtek – 14.00  – 14.45 – ŠKOLA DOMA

https://www.scio.cz/procvicovaci-testy

https://skolaposkole.cz

MATEMATIKA (samostudium 19. – 25.3.)

 Práce,kterou jsem vám zadával před týdnem,byla míněna na cca 10 dní.Takže teď přidám minimum nových úkolů.Pokud by vám něco nebylo jasné,chtěli byste pomoci s řešením úloh,atd.,jsem vám k dispozici na :  ota.mraz@gmail.com  .

V učebnici na str.31 nastudujte „Podobnost geometrických útvarů“ ,do ŠS vypracujte rámečky ze strany 32 , dle nich pak cvičení 33/1,2,4A.  Studenti navíc PS 63/3,4 , 64/4, 68/5 .

PŘÍRODOPIS

9. ročník

– uč. str. 44-47 – přečíst, výpisky, projít otázky v kapitole

– nakreslit obrázek č. 71/str. 45 – vlivy teploty prostředí a srážek na půdu

NĚMECKÝ JAZYK

9. ročník

– opakovat nová slovíčka z 5. lekce (levý sloupec)

– pracovní sešit str. 44/cv. 5-8, str. 46/cv.2

ANGLICKÝ JAZYK

Hello everybody !

How are you? Are you having a good time at home?

I hope you are.

Enjoy your time!

Zdravím vás všechny.

Doufám, že se máte dobře.

Vypracované úkoly, překlady, fotografie projektů a dotazy mi můžete posílat na e- mail:

joohaaana@gmail.com

My dear pupils (moji milí žáci),

Tento týden bych ráda, abyste věnovali zejména dokončení zadaných úkolů a pokud máte možnost, poslali mi je ke kontrole na mail.

Pokračujte v opakování s interaktivní učebnicí Bloggers (5., 6. třída) nebo procvičujte online s Project (7., 8., 9. třída).

7.-9.třída – Napište vlastní text, kde použijete slovíčka, která jste se měli učit minulý týden.

I’ll keep my fingers crossed for you!

CHEMIE

9. ročník

–  zopakovat si základní řadu uhlovodíků – str. 20

– uč. str. 32-33 – přečíst, výpisky ( ke sloučeninám dopsat i vzorce z učebnice)

V případě dotazů mě mohou žáci kontaktovat na tomto e-mailu: holcapkova.rudolec@centrum.cz

Dějepis 9

– zadáno minulý týden, samostudium – učebnice str. 105-117

– zápisy do sešitu budou rozdány formou již doplněných textů po návratu do školy

– následně budou znalosti ověřeny formou testu, tak se to prosím řádně naučte

Výzva na pracovní výchovu (8.,9. třída) – Vyrobte roušku, vyfoťte (se) a pošlete.

Výchova k občanství 9

– vypracovat referát na libovolné téma – musí se pouze nějakým způsobem vztahovat k již probrané látce

– referát lze zaslat na e-mailovou adresu bedrich.nehyba@seznam.cz

– je možné zaslat i ručně psaný a ofocený referát, podmínkou je čitelnost