5. ROČNÍK

Český jazyk 5

– vzhledem k tomu, že se s většinou z vás uvidím již v pondělí, zadám vám nově pouze jednu stránku z pracovního sešitu, tj. str. 45

– jinak si prosím pouze dodělejte případné resty a opakujte základní větné členy – podmět a přísudek dle minule zaslané prezentace, případně číslovky a zájmena

– ze slohu si zopakujte osnovu popisu osoby

– pracujte na čtenářském deníku

Matematika 5

– také z matematiky pouze jedna stránka – PS str. 25 Zlomky

– jinak opět dodělejte, co vám případně chybí, a opakujte (především zlomky a aritmetický průměr dle dříve zaslaných prezentací)

– geometrie – zopakujte si znovu vlastnosti čtverce a obdélníku, jejich úhlopříček, obvod a obsah

Vlastivěda 5

– dějiny – zopakujte si dle sešitu nebo učebnice str. 44 Konec druhé světové války (ČSR svobodná)

– pro zpestření se můžete podívat na Slavné dny:

Konec druhé světové války v Evropě: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/konec-druhe-svetove-valky-v-evrope-8-kveten-152262

– přečíst a naučit kapitolu Poválečný vývoj v učebnici str. 45, zápis do sešitu vám posílám e-mailem

– ČR jako součást Evropy – pouze opakujte

Informatika 5

– opět nic nového, můžete pokračovat na:

– Psaní hravě https://www.psanihrave.cz/

– Nedatluj https://www.nedatluj.cz/ 

– Hry Blockly https://blockly.games/?lang=cs

– testy informatiky https://www.ibobr.cz/test/archiv (kategorie Mini)

Budu se na většinu z vás těšit v pondělí ve škole.

Kdybyste cokoli potřebovali, volejte nebo pište na bedrich.nehyba@seznam.cz

Srdečně vás zdraví váš třídní učitel

ANGLIČTINA

V internetové učebnici přijměte mou pozvánku (symbol dopis), kdo jste to ještě neudělal. 

 V pracovním sešitě (workbook) v internetové učebnici dokončete na str .29 cvičení 6.

První cvičení ze strany 30 si opište do sešitu English. Je to přehled přivlastňovacích zájmen a přivlastňování pomocí písmene s, které jsme se učili už ve 3. třídě. Vypracujte cvičení 7-9.

 Každé cvičení potvrďte v pravém dolním rohu jako hotové a já tak uvidím vaši aktivitu.

Úkoly mi posílejte i dodatečně. Pište také, pokud s něčím potřebujete poradit na joohaaana@gmail.com

 Přírodověda

  • učebnice str. 78-79 – přečti si text, prohlédni si obrázek dýchací soustavy, opiš /nalep si zápis do sešitu

 DÝCHACÍ SOUSTAVA

= dýchací cesty + plíce

  • ústní dutina, nosní dutina
  • hrtan (zde jsou hlasivky – vznik hlasu)
  • průdušnice, průdušky
  • plíce – kyslík se váže do krevního barviva, krví je rozváděn po těle, z orgánů krev odvádí oxid uhličitý do plic – ten vydechujeme
  • lidem škodí znečištění ovzduší
  • kouření – nebezpečný zlozvyk (rakovina plic)

případné dotazy na holcapkova.rudolec@centrum.cz