7. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK      (zadáno 20. 5. 2020)

SLOVA, SOUSLOVÍ, RČENÍ

  1. PS Poučky a přehled učiva str. 1 – zde najdeš vysvětlení – tento rámeček je docela důležitý, prostuduj si ho, podtrhni důležité věci, rozlišuj od sebe – RČENÍ, PŘÍSLOVÍ, POŘEKADLO –  dokážeš vysvětlit, uvést jiné příklady? Podívej se na krátký dokument zde: https://edu.ceskatelevize.cz/rceni-a-uslovi-5e4423ea4908cf0125157de8
  2. PS str. 6, 7/ cv. 1, 2, 3, 4, 6, 7
  3. RČENÍ – PS str. 6/ cv. 5 – napiš mi do e-mailu jednoduché vysvětlení (pracuj s internetem nebo jiným „pomocníkem“) teclova.skola@seznam.cz

Zadání úloh a prostor pro komentáře najdete na následujícím odkazu:

https://padlet.com/nadateclova/3yz2h55s5rwt

DĚJEPIS               (zadáno 20. 5. 2020)

LUCEMBURKOVÉ NA ČESKÉM TRŮNĚ    str. 97 – 103

  1. Václav III. z rodu Přemyslovců byl zavražděn. Český trůn osiřel. CO DÁL? Učebnice str. 97 – 103, prolistuj, prohlédni obrázky. Nalep si zápis, který ti posílám e-mailem. Něco v něm chybí, nezapomeň doplnit …
  2. Situace přivedla na český trůn našeho nejvýznamnějšího panovníka „OTCE VLASTI“ Karla IV. Jak se to stalo? Podívej se zde: https://www.youtube.com/watch?v=nDmuT5Opazw

Zadání úloh najdete také na následujícím odkazu: https://padlet.com/nadateclova/3yz2h55s5rwt

MATEMATIKA

Budete se dále seznamovat se shodností geometrických útvarů. Konkrétně půjde o shodnost trojúhelníků.

1. V minulém úkolu jste mnozí měli problém s pochopením pojmu polorovina. Zkuste ještě toto procvičit na př. 9/10 – náčrt do ŠS a odpovědi – kontrolujte si je s výsledky na konci učebnice.      

2. Nadpis    SHODNOST TROJÚHELNÍKŮ    – přečtěte si 10/A,vypracujte dolní rámeček na str.10,obrázek načrtněte.

3. Nadpis    VĚTA sss     – opište rámeček ze str.12 . Dále sestrojte trojúhelník přesně podle návodu 12/B :  1. Rozbor – nakreslíte trojúhelník,popíšete  .  2. Postup konstrukce – zapište ten stručný,s využitím symbolů .  3. Konstrukce – trojúhelník sestrojte.   Tuto úlohu mi ofoťte a pošlete.

ANGLIČTINA

Učebnice str.28 : cv. 1 Podle textu spojte, co k sobě patří.

    cv. 2 Napište, jestli jsou věty pravdivé, lživé nebo se to v textu nepíše

                                  cv.3 odpovězte na otázky

                 str. 30 Vypracujte opakovací cvičení 1-4.

Odpovědi pište do sešitu English.

Úkoly mi posílejte i dodatečně. Pište také, pokud s něčím potřebujete poradit na joohaaana@gmail.com

Přírodopis

Německý jazyk

ZEMĚPIS

Omlouvám se za delší videa, je velmi těžké najít o celém státu kratší video.

FYZIKA

Pokus ve videu zkuste doma.