7. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK      (zadáno 22. 4. 2020)

Pokračujeme v opakování pravopisu. Dnes KONCOVKY PODSTATNÝCH JMEN – potřebuješ si procvičit vzory podstatných jmen? Třeba zde: http://didaktikamj.upol.cz/download/podst_jm-vzor.jpg

  1. PS str. 48/cv. 6, 7, 8
  2. Nejdříve si zopakuj zde: https://edu.ceskatelevize.cz/mne-nebo-me-5e44226de173fa6cb524abde, pak napiš do školního sešitu UČEBNICE str. 53/cv. 3
  3. OBRAZNÁ VYJÁDŘENÍ – připrav si tužku a papír, poslechni si podcast: https://padlet.com/nadateclova/3yz2h55s5rwt

Pokud si nebudeš vědět rady, použij internetový vyhledávač. Řešení mi pošli do e-mailu, který už znáš: teclova.skola@seznam.cz 

UDĚLUJI POCHVALU VŠEM, KTEŘÍ SE MNOU SPOLUPRACUJÍ. DĚKUJI ZA POSLANÉ ÚLOHY.

MATEMATIKA

Protože budete grafy př. a nepř. úměrnosti probírat ještě v 9.tř.,můžeme je nyní opustit a začít novou látku  – procenta.Není  to jednoduché ,ale velice důležité.Procenta budou kolem vás poletovat celý život.

1. Do ŠS nadpis PROCENTA    ,uč.str.55 – rámeček bez obrázku.Pod to si sestrojte úsečku dlouhou 10 cm a rozdělte jí po 1 cm.10 cm = 100 mm .Protože,jak jste si zapsali, 1 % je jedna setina celku,je 1 mm roven 1% z délky celé úsečky.Rozumíte ? Na úsečce si barevně vyznačte úsek dlouhý 25 mm.Kolik % bude tvořit z délky celé úsečky ?Napište si pod něj stejnou barvou 25%.Jinou barvou máte teď na úsečce vyznačit 50% z délky celé úsečky.Jak dlouhá bude taková úsečka? Správně je 50 mm = 5cm.

2. 55/1 : začneme společně b) 1% z 8000 Kč,1% je jedna setina z celku(celek můžeme nazývat i základem).Jak jednu setinu spočítáme ? Pro vás bude nejjednodušší stem ten celek vydělit, 8000 : 100 = 80 Kč.Stejně tak bychom mohli vynásobit 8000 jednou setinou – 8000 . 1/100 nebo 8000 . 0,01.Vždy bude stejný výsledek 80 Kč.Způsob výpočtu si můžete vybrat.Doporučuji ze začátku dělit stem.Cvičení dokončete.

3. Procvičte na 55/2A , 3A.Výsledky si můžete ověřovat vzadu v učebnici.To ale určitě víte.Tato dvě cvičení ofoťte a mně pošlete.

4. Do ŠS pokračujte rámečkem ,který je dole na str.55 – kružnice narýsujte a přesně rozdělte na čtvrtiny.

5. 56/B : obrázek vždy nakreslete a vedle něj zapište 1) 50% je 50/100 ; 0,50 základu   2) 75% je 75/100 ; 0,75 základu   atd..

DĚJEPIS               (zadáno 22. 4. 2020)

DĚJINY VÝZNAMNÝCH STÁTŮ A NÁRODŮ V EVROPĚ

  1. UČEBNICE str. 78 – 88 – tuto kapitolu prolistuj, prohlédni obrázky, zápis ti posílám na e-mail, stačí vytisknout, nalepit, přečíst si. Je to stručné shrnutí, ale to nám pro tuto situaci stačí.
  2. Doplň si podle učebnice, co v zápisu chybí.

Přírodopis

  • učebnice str. 31-33 ( stonek dřevin už ne)  – přečti si text v učebnici, výpisky do sešitu (zaměř se na tučná slova), důležitý obr. 45a/str. 33  vnitřní stavba stonku
  • učebnice str. 31 – otázky 16,17 – odpovědi pošli na   holcapkova.rudolec@centrum.cz

Německý jazyk

  • nová gramatika – PS str. 30 – 1. časové údaje –  opiš do školního sešitu

 (případně najdeš vysvětlení i v PS- hnědá příloha uprostřed str. 4)

  • PS str. 26 /cv. 2,3 – vypracuj

případné dotazy pište na holcapkova.rudolec@centrum.cz

S pozdravem Renata Holčapková

ANGLIČTINA

Napište si slovíčka 2C ze str. 81 v pracovním sešitě.

Učebnice str. 24 : Udělejte si test o budoucnosti, do sešitu English napište odpovědi. Všechny budou začínat I think (myslím, že)______ will______________.

Pracovní sešit str.16 : cv.1 Přečtěte si text a doplňte odpovědi T- pravda, F-lež.

                                         cv.4 Ze zadaných slov utvořte jen záporné věty (před slovesa doplňte won’t ).

Úkoly mi můžete posílat i dodatečně. Pište také, pokud s něčím potřebujete poradit na joohaaana@gmail.com

ZEMĚPIS

     1. h. Evropa – přírodní poměry, Evropská unie str. 64 – 65

     2. h. Evropa – státy str. 66, hledání na mapě

     youtube – Rusko

FYZIKA

     1. h. Deformační účinky síly, tlaková síla, tlak str. 86 – 88

     2. h. Otázky a úkoly str. 88 – 89