9. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK      (zadáno 22. 4. 2020)

SLOVESA –  vid dokonavý, nedokonavý

 1. Pro zopakování, co znamená vid slovesa, se podívej sem: https://edu.ceskatelevize.cz/slovesny-vid-5e442298e173fa6cb524aca8
 2. Pro určení vidu jsme si také uváděli pomůcku: budu nosit (vid nedokonavý, protože k infinitivu lze použít slovesný tvar budu). UČEBNICE str. 63/cv.2 – napiš do ČJ-Š, určuj u každého slovesa pouze vid – dokonavý nebo nedokonavý.
 3. PS str. 16/cv.2, str. 17/cv.6

ÚLOHA DO SLOHU – ÚVAHA – zde https://padlet.com/nadateclova/cnfgv5x67fxb

najdete fotografii z knihy Sarah Andersonové Dospělost je mýtus. Co je hlavním motivem komiksu??? Napište mi krátkou úvahu (8-10 vět) na toto téma. UDĚLUJI POCHVALU TĚM, KTEŘÍ SE MNOU SPOLUPRACUJÍ A PLNÍ ZADANÉ ÚLOHY!!

MATEMATIKA

Budeme pokračovat v užití podobnosti

1. Do ŠS str.44 nadpis JAK VYUŽÍVÁME PODOBNOST, 44/A : přečtěte si, udělejte náčrt a výpočet podle učebnice.Vidíte,že k řešení těchto příkladů se využívá trojčlenky.

2. 44/1 : řešíme stejně – udělejte si náčrt – 2 trojúhelníky,délku stromu označte x – troj.si jsou podobné,proto se rovná poměr sobě odpovídajících si stran – platí,že délka stromu : délce tyče = stín stromu : stín tyče , x : 3 = 48 : 2,8   – vypočtete x, vyjde přibližně 51 m.

3. Vyřešte úlohy 46/4A ,5A – ty mi ofoťte a pošlete.Dělejte náčrty,využívejte trojčlenky.U př.5 si XY označte pro zjednodušení x.                                                                                  

Přírodopis

 • učebnice str. 56-62 – přečti si text v učebnici, prohlédni si obrázky

 čtvrtohory – udělej výpisky, vývoj člověka – opiš si tento zápis

Vývoj člověka

– společný předek lidoopů a lidí – Egyptopithecus před 30 mil. lety

– nejstarší přímý předchůdce člověka – Australopithecus před 2-3 mil. lety, byl už vzpřímené postavy, používal předměty k lovu (kosti, zuby)

proces hominizace = polidštění ( napřimování postavy, zploštění a rozšíření hrudníku , vývoj a zvětšení mozku, obličejová část více vertikálně, sdružování ve společnosti, používání předmětů)

výsledkem  je rod homo = člověk

 • homo habilis – člověk zručný

– před 2-1 mil. l., výroba jednoduchých nástrojů

 • homo erectus – člověk vzpřímený

– před 1,8 -351 mil. l,vysoký, používal pěstní klín, používal oheň, obživa – sběr

proces sapientace = zmoudření ( rozvoj mozkovny, práce, řeči, myšlení)

výsledkem je homo sapiens – člověk rozumný

 • homo sapiens neandrtalensis

– časný neandrtálec – z něj vývoj směřoval k člověku

– klasický neandrtálec – slepá vývojová větev, vývoj přizpůsoben době ledové, mohutná postava, velká mozkovna, pohřbívání, naleziště – jeskyně Šipka u Štramberka, Krapina v Chorvatsku

 • homo sapiens sapiens – člověk současný

– před 45-10 til. l., neodlišuje se od dnešních lidí, primitivní obydlí, pohřbívání, nástěnné obrazy v jeskyních , naleziště – Cro-Magnon , jeskyně Altamira, Dolí Věstonice, Pavlov na Moravě

Německý jazyk

 • PS str. 48/cv.8 – vypracuj (se slovníkem)
 • učebnice str. 46/6 – čti a ukazuj
 • PS str. 53 – do slovníčku opiš další slovíčka – po ,,die Seite“

případné dotazy pište na holcapkova.rudolec@centrum.cz

Chemie

S pozdravem Renata Holčapková

Dějepis 9

– podle sešitu či učebnice str. 125-127 zopakovat kapitoly Situace před únorem 1948 a Únorový převrat

– pro zpestření se můžete podívat na Dějiny udatného českého národa:

Díl 102: Od osvobození do února 1948 – https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230102-osvobozeni

Slavné dny: Den, kdy došlo ke komunistickému převratu – https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-doslo-ke-komunistickemu-prevratu-25-unor-151467

– přečíst a nastudovat kapitoly Upevňování moci komunismu a Pronásledování odpůrců režimu str. 127-130

– zápisy posílám e-mailem, pouze si je vytiskněte a nalepte do sešitu (zápis Upevňování moci komunismu již máte z minula, Politické procesy jsou naopak až na další týden)

– připomínám referát!!

– připomínám rovněž, že kdo z vás si proti podpisu dosud nevyvedl zápisový lístek v kanceláři školy, nechť tak učiní kdykoliv ve všední den v dopoledních hodinách

ANGLIČTINA

Učebnice: str.38-39: přečti si text a do English vypracuj cv.1- 3

Pracovní sešit: str.77/ 3.4 opiš do sešitu English a nauč se, jestli jsi to ještě neudělal/a

                           str.28 cv. 3 – zakroužkuj správnou možnost

str.29 cv.4 – podle poslechu očísluj pořadí obrázků, potom, opět podle poslechu, dopiš do bublin, co by se mohlo stát.           

Úkoly mi můžete posílat i dodatečně. Pište také, pokud s něčím potřebujete poradit na joohaaana@gmail.com

ZEMĚPIS

          1. h. Státní zřízení a formy vlády str. 51

             Politická mapa světa str. 52

             youtube – stát

FYZIKA

     1. h.  Radioaktivita str. 128 – 130

     2. h.  Vědci Becguerel, Sklodowská, Curie str. 128 – 129