6. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK     (zadáno 25. 3. 2020)

Učivo o PŘÍDAVNÝCH JMÉNECH – pokračujeme v procvičování

  1. UČEBNICE ČJ – str. 75/cv. 4. a, b, c – (pro určení správných koncovek ti pomůžou tabulky na str. 71 a 74) – cvičení napsat do ČJ-Š – školního sešitu
  2. PS – str. 12, 13/cv. 5. – 12.
  3. ÚLOHA ZE SLOHU – napište mi krátký e-mailový pozdrav (dopis o 3 – 4 větách „třeba o počasí“ nebo jak se máte, nezapomeňte na oslovení, pozdrav, spisovnost atd.) na adresu teclova.skola@seznam.cz

DĚJEPIS 6.          zadáno 25. 3. 2020

  1. Dnes vám žádnou novou práci z dějepisu nezadám, opakujte si velmi zajímavou kulturu Egypta str. 65-68 (v bočních lištách jsou zajímavé texty a obrázky k mumifikaci,

písmu atd.)

Výchova k občanství 6

– těm, kteří tak ještě neučinili, připomínám zaslat referát na e-mailovou adresu bedrich.nehyba@seznam.cz

– je možné zaslat i ručně psaný a ofocený referát, podmínkou je čitelnost

– všem v dohledné době odpovím a referát náležitě ocením

MATEMATIKA

Věřím,že jste pochopili,jak se čísla rozkládají na součin prvočísel.Procvičte si  to ještě na příkladech z uč. 64/7B – do ŠS a PS 59/4.

Najít všechny dělitele čísel  jsme se již učili (pomocí dělění beze zbytku) .Lze je hledat i rozkladem.Opište si do ŠS postup – 64/F  a následně vyřešte 65/12 , 14A.

Do ŠS nadpis :  Společní dělitelé             , přečtěte si  65/A a 66/B

Společně vyřešíme 66/1:

D(8) = {1,2,4,8}   ,  D(12) = {1,2,3,4,6,12}        ,společné dělitele označíme SD(8,12) = {1,2,4} ,       největší  společný dělitel  NSD(8,12) = {4} .

Teď to procvičte na 66/2A , 67/5  a v PS 61/1 .

A poslední úkol :  Čísla soudělná a nesoudělná             , opište si rámeček na str.67 a vypracujte          67/6 .

Stále jsem vám k dispozici na  ota.mraz@gmail.com .                                                                              Mějte  se co nejlépe !                                                                                                                                

ANGLIČTINA

Pokud s něčím potřebujete poradit, kontaktujte mne na joohaaana@gmail.com .

Na tento mail mi také, prosím, posílejte hotové úkoly ke kontrole.

Slovíčka ze stran 67-68  0B, 0C si napište do slovníčku.

Čtěte si v učebnici od str. 12, v interaktivní verzi si pusťte poslechy ke cvičením. Pokud je zadání v angličtině a vy mu nerozumíte, stačí na něj kliknout a vymění se za české zadání.

V pracovním sešitě 2 pokračujte a doplňujte cvičení strany 16-18

ZEMĚPIS

    1. h. Ledovce str. 63 – 64

    2. h. Podpovrchová voda str. 65 – 66

    3. h. Půdní obal Země srt. 67 – 68

    4. h. Živý obal Země – biosféra str. 69 – 70

FYZIKA

    1. h. Otázky a úkoly srt. 94 – 95

    2. h. Měření času, jednotky str. 95 – 96, otázky a úkoly str. 96

    3. h. Měření času str. 96 – 99

    4. h. Otázky a úkoly str. 99 – 100

 Přírodopis

  • uč. str. 73-74 výpisky ( zaměř se na tučná slova), do sešitu nakreslit a popsat trepku velkou
  • uč. str. 75 otázky č. 2-5 – vypracované otázky poslat na e- mail holcapkova@rudolec.cz

Lze i vyfotit čitelně psané rukou a poslat. Kdo nemá možnost zaslání, vypracuje do sešitu.