7. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK     (zadáno 25. 3. 2020)

  1. UČEBNICE ČJ – str. 49 – STUPŇOVÁNÍ PŘÍSLOVCÍ – zapsat si do školního sešitu tabulku (psaní nám neuškodí)
  2. CVIČENÍ  v  učebnici str. 49/1. – napsat toto cvičení do školního sešitu
  3. PS – str. 27/ cv. 6., 7.
  4. ÚLOHA DO SLOHU – napsat mi krátký e-mailový pozdrav  ( dopis o 3-4 větách o čemkoli, co právě prožíváte) a odeslat na adresu teclova.skola@seznam.cz

ZADANÉ ÚLOHY NAJDETE TAKÉ NA NÁSLEDUJÍCÍM ODKAZU:

https://padlet.com/nadateclova/3yz2h55s5rwt

DĚJEPIS 7.          zadáno 25. 3. 2020

  1. UČEBNICE str. 69 – nadpisy       

VRCHOLNÝ A POZDNÍ STŘEDOVĚK

SPOLEČNOST

VENKOV

  • Prostudovat str. 69-71, stručné zápisky do sešitu, nakreslit obrázek str. 69 Trojpolní hospodaření v boční liště stránky

Zadání úloh a prostor pro komentáře najdete také na následujícím odkazu:

https://padlet.com/nadateclova/3yz2h55s5rwt

Výchova k občanství 7

– těm, kteří tak ještě neučinili, připomínám zaslat referát na e-mailovou adresu bedrich.nehyba@seznam.cz

– je možné zaslat i ručně psaný a ofocený referát, podmínkou je čitelnost

– všem v dohledné době odpovím a referát náležitě ocením

ANGLIČTINA

Pokud s něčím potřebujete poradit, kontaktujte mne na joohaaana@gmail.com .

Na tento mail mi také, prosím, posílejte hotové úkoly ke kontrole.

Vypracujte do English z učebnice str.21/3-7,

v pracovním sešitě vyplňte str. 15/4-6 (poslech máte na cd)

MATEMATIKA

7.třída

Opustíme řešení slovních úloh trojčlenkou.Je to učivo těžší a vrátíme se k němu ,až se ve škole opět setkáme.Další dny se budeme věnovat  sestrojování  grafů přímé a nepřímě úměrnosti.Myslím,že to není  tak těžké a tedy věřím,že to zvládnete.Takže připravit  pravítka,ořezat tužky a jdeme na to !

Do ŠS nadpis :  Pravoúhlá soustava souřadnic                                                                                           Postupujte podle 39/B a sestrojte pravoúhlou soustavu souřadnic,kterou popište dle rámečku na str.40 .Dále pokračujte podle 40/C a vyznačte bod M. Bod  M zapisujeme M[4;2] , přičemž hodnota 4 je x-ová souřadnice bodu M a hodnota 2 je y-ová souřadnice bodu M.   Str.40 rámeček dole – sestrojte a vyznačte bod A.                                                                                                                                  Zkuste bez zápisu vyřešit 41/1 a nastudujte na str.41 rámeček.                                                                    Do ŠS pak udělejte 41/2A,B  –  zapisujte bez rýsování grafu takto : A[2;6] , B[6;2] , ……….                          a   42/3A.     Na závěr  vypracujte  v PS 64/1,2,3,4.

Stále jsem vám k dispozici na  ota.mraz@gmail.com .                                     Mějte  se co nejlépe!                                                                                                                               

ZEMĚPIS: 1. h. Čína str. 54 – 56

    2. h. Centrální Asie str. 56 – 58

    3. + 4. h. opakování str. 58

FYZIKA: 1. h. Páka, otázky a úkoly str. 74 – 76

    2. h. Páka – účinky páky str. 76 – 79   

   3. + 4. h. Otázky a úkoly str. 80 – 82

Přírodopis

  • uč. str. 23 – přečíst, výpisky ( zaměř se na tučná slova), do sešitu  nakresli schéma str. 23/obr. 28

–      uč. str. 22 – otázky č. 17, 20, 21,22. Vypracované otázky poslat na e- mail holcapkova@rudolec.cz . Lze i vyfotit čitelně psané rukou a poslat. Kdo nemá možnost zaslání, vypracuje do sešitu.

Německý jazyk

  • PS str. 23 – opakovací test – vypracovat cv. 1,2,4a
  • Napiš 5 jednoduchých vět o své rodině – text pošli na e- mail holcapkova@rudolec.cz . Lze i vyfotit čitelně psané rukou a poslat. Kdo nemá možnost zaslání, vypracuje do pracovního sešitu.