9. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK     (zadáno 25. 3. 2020)

Opakování slovních druhů – PŘÍDAVNÁ JMÉNA

  1. PRACOVNÍ SEŠIT – str. 12 – 13/cv. 1. – 10.
  2. ČJ – Š  – do školního sešitu napsat str. 53 učebnice/ cv. 4

Opakuješ stupňování – pokud budeš váhat u tvaru přídavného jména, najdi si správný tvar na internetu.

  • ÚKOL DO SLOHU – napiš mi krátkou e-mailovou zprávu (dopis o 3- 4 větách), téma libovolné, jak se máš nebo třeba o počasí. Nezapomeň na náležitosti – oslovení, pozdrav, spisovnost atd. E-mail mi pošli na adresu teclova.skola@seznam.cz.

Zadání úloh najdete i na následujícím odkazu:

https://padlet.com/nadateclova/cnfgv5x67fxb

VZKAZ PRO ŽÁKY, KTEŘÍ SE CHYSTAJÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY:

K přípravě můžete využít zdroje v televizi nebo na internetu (ukázkové testy).

Vysílání ČT 1 – úterý, čtvrtek – 14.00  – 14.45 – ŠKOLA DOMA

https://www.scio.cz/procvicovaci-testy

https://skolaposkole.cz

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/ctyrlete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

Dějepis 9 – samostudium

– zopakovat kapitoly Státy a organizace východního bloku, Dění uvnitř východního bloku a Sovětský svaz – učebnice str. 112-117

– přečíst a nastudovat kapitoly Perestrojka a rozpad východního bloku str. 117-119 a Československo v letech 1945-1948 – Politická situace str. 120-121

– protože se zřejmě ještě nějakou dobu neuvidíme, pošlu vám již vyplněné zápisy e-mailem, proto mi prosím všichni, na které nemám aktuální e-mailovou adresu, napište na bedrich.nehyba@seznam.cz

– kdo má možnost, může si zápisy poté vytisknout a nalepit do sešitu (případně vytisknout i někomu dalšímu), ostatní si to alespoň nastudujte v elektronické podobě, abyste byli připraveni na případný test (budeme muset nasbírat ještě nějaké známky)

Výchova k občanství 9

– těm, kteří tak ještě neučinili, připomínám zaslat referát na e-mailovou adresu bedrich.nehyba@seznam.cz

– je možné zaslat i ručně psaný a ofocený referát, podmínkou je čitelnost

– všem v dohledné době odpovím a referát náležitě ocením

ANGLIČTINA

Pokud s něčím potřebujete poradit, kontaktujte mne na joohaaana@gmail.com .

Na tento mail mi také, prosím, posílejte hotové úkoly ke kontrole.

V pracovním sešitě vypracujte všechna cvičení na stranách 26-27.

MATEMATIKA

Doufám,že jste pochopili,kdy jsou 2 geometrické útvary podobné – musí mít poměry sobě odpovídajících stran shodné. Tento poměr se označuje k a nazývá se poměr podobnosti. Do ŠS zpracujte s nákresy tabulku na str. 35 dole.                                                                                     

Společně začneme 36/13 : co víme  obd.ABCD má strany a = 2 cm,b = 3 cm, je podobný s obd.A´B´C´D´  a k = 4 (poměr zvětšení).Pro podobnost používáme tento symbol  ~ .Spočítáme délky stran druhého trojúhelníku           a´ = 4 . a = 4 . 2 = 8                                                                  b´= 4 . b = 4 . 3 = 12 cm  . Nyní spočítejte obvody,dejte je do poměru a to samé s obsahy.

Nadpis:    Věty o podobnosti trojúhelníků                                                                                                 Překreslete a opište rámečky str.38,39.   Vyřešte 39/1 kreslete,zapisujte.

Studenti +dobrovolníci navíc : PS 65/6,1,2,3.  Máte hotové testy ? Stále jsem vám k dispozici na  ota.mraz@gmail.com .                                                        Mějte  se co nejlépe!                                                                                                       

ZEMĚPIS: 1. h. Státy světa podle původu a počtu obyvatel str. 43 – 45

    2. h. Průběh a tvar státních hranic str. 47 – 48

FYZIKA: 1. h. Lupa a mikroskop str. 117 – 120

    2. h. Otázky a úkoly str. 120, dalekohledy str. 121 – 123

    3.h. Otázky a úkoly str. 123

    4. h. Co už víme o atomech str. 124 – 125, otázky a úkoly str. 125

Přírodopis

  • uč. str. 44/otázky č. 1, 2 a uč. str. 45/otázky č. 10, 12 – odpovědi zašli na e- mail holcapkova@rudolec.cz . Lze i vyfotit čitelně psané rukou a poslat. Kdo nemá možnost zaslání, vypracuje do školního sešitu.
  • uč. str 49,51 přečíst, výpisky ( zaměř se na tučná slova, prvohory už ne), prohlédni si obrázky str. 50,51

Německý jazyk

  • uč. str. 44/1 a) přečíst, přeložit b) odpovědi na otázky (richtig/ falsch) pošli na e- mail holcapkova@rudolec.cz . Lze i vyfotit čitelně psané rukou a poslat. Kdo nemá možnost zaslání, vypracuje do školního sešitu.
  • Uč. str. 44 – opiš si do školního sešitu rámeček s novou gramatikou ( tut mir weh – bolí mě) + tvar osobních zájmen ve 3. p. ( s překladem v PS hnědá příloha str. 2)

Chemie

  • zopakovat  alkoholy , karbonylové sloučeniny
  • uč. str. 32/ otázky č. 1, 2 + Na jaké dvě skupiny se dělí karbonylové sloučeniny? Odpovědi zašli na e- mail holcapkova@rudolec.cz . Lze i vyfotit čitelně psané rukou a poslat. Kdo nemá možnost zaslání, vypracuje do školního sešitu.
  • uč. str. 33 karboxylové sloučeniny – vypsat úvod, obecný vzorec