4. ROČNÍK

Český jazyk 4

– zopakovat podmět a přísudek – žluté rámečky v učebnici str. 81–82 či sešitu

– poté si projděte prezentaci Základní větné členy, kterou vám posílám e-mailem, a pokuste se zodpovědět dané otázky – něco pro vás bude nové, tak si to zkuste zapamatovat

– podmět a přísudek můžete procvičovat i online: https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/3558

– do domácího sešitu učebnice str. 65/3, 66/1 – cvičení opište, doplňte a poté vypište všechna slovesa a určete mluvnické kategorie (osoba, číslo, čas, způsob)

– sloh – tentokrát si pouze zopakujte osnovu popisu osoby

– připomínám popis domu, bytu či pokoje, popis telefonu a z minula popis osoby blízké (maminka, tatínek, babička, bratr, sestra nebo můžete popsat sami sebe) – stále mně to ještě zdaleka všichni neposlali

– nezapomeňte prosím číst, po návratu do školy po vás budu chtít čtenářský deník alespoň s jedním zápisem

Matematika 4

Zlomky – opakování a prohloubení

– stále opakujte zlomky a smíšená čísla dle minule zaslaných prezentací

– učebnice str. 92/1 – pouze ústně, do domácího sešitu 92/2 a 92/3

– prostudujte si v učebnici žlutý rámeček na str. 97 Závislosti a vztahy mezi čísly

– poté pracovní sešit str. 21 – Závislosti a vztahy mezi čísly

– geometrie – zopakujte si obvod a obsah obdélníku (učebnice str. 126 a 130)

– poté do sešitu vypočtěte obvod a obsah obdélníku, který byste tam již měli mít narýsovaný (připomínám pro ty, co nemají, že se jedná o obdélník ABCD, a = 6 cm, b = 4 cm)

V případě, že vypracováváte cvičení z ČJ a M do sešitu, nezapomeňte uvést datum, číslo strany a cvičení!

Vlastivěda 4

– dějiny – zopakovat dle učebnice str. 38 nebo sešitu České země po husitských válkách (Albrecht Habsburský, Ladislav Pohrobek a Jiří z Poděbrad)

– poté učebnice str. 39 přečíst a nastudovat Jagellonci na českém trůně, Zemský sněm – zápis do sešitu posílám e-mailem

– pro zpestření se můžete podívat na Dějiny udatného českého národa:

Díl 48: Jagellonci na českém trůně:https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230048-jagellonci-na-ceskem-trune

Díl 49: Pověst o Daliborovi: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/208552116230049-dalibor

– Poznáváme naši vlast – podle učebnici str. 42 či sešitu si zopakujte Hospodaření – peníze

– přečíst a nastudovat v učebnici celou stranu 43 Hospodaření, rozpočet, úspory, půjčky… – zápis posílám e-mailem

– pro zpestření se můžete podívat na krátká videa

Základní pojmy (bezhotovostní platby, platební karta a bankomat):

Hotovostní a bezhotovostní platby: https://www.youtube.com/watch?v=NrMlog8IvnE&t=74s

Padělání bankovek: https://www.youtube.com/watch?v=5SDz0oc1Awc&t=2s

Základní pojmy (půjčka): https://www.youtube.com/watch?v=RTXCRH8n57s&feature=emb_rel_pause

Doufám, že vše bez potíží zvládnete.

Kdybyste měli jakýkoli problém či dotaz, volejte nebo pište na bedrich.nehyba@seznam.cz

Srdečně vás zdraví váš třídní učitel

Přírodověda

  • učebnice str. 81-82 – přečti si text v učebnici, prohlédni si obrázky, opiš si zápis do sešitu
  • Květy:
  • potravina (květák, brokolice), okrasa, čaje (heřmánek, lípa)
  • Plody:
  • ovoce (jablka, hrušky..) a  zelenina (okurky, papriky)
  • Semena rostlin:
  • potravina (luskoviny, obilniny), k zisku oleje (řepka olejka, slunečnice), koření (kmín)
  • ke krmení zvířat se pěstují pícniny (jetel, tolice vojtěška)

Případné dotazy na holcapkova.rudolec@centrum.cz

Chválím všechny, kteří poctivě plní úkoly. S pozdravem Renata Holčapková

ANGLIČTINA

Na mailové adresy vám posílám všechna slovíčka pro devátou lekci. Dopište si je nebo vlepte (pokud si je budete tisknout) do slovníčků. A opakujte si je.

Také posílám pracovní listy.

V učebnici si čtěte a překládejte na stranách 42-43, v pracovním sešitě vyplňte strany 42-43.

Doporučuji začít slovíčky, pak vyplnit pracovní listy a teprve pak pracovat v učebnici a pracovním sešitě.

Úkoly mi posílejte i dodatečně. Pište také, pokud s něčím potřebujete poradit na joohaaana@gmail.com