7. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK      (zadáno 29. 4. 2020)

PROCVIČUJEME PRAVOPIS

  1. PS str. 49/ cv. 9, 10, 11 – pomůckou jsou opět vzory – (podstatná jména – pán, hrad, muž, stroj atd ….; přídavná jména – mladý, jarní, otcův, matčin)

http://didaktikamj.upol.cz/download/podst_jm-vzor.jpg

http://topmapy.cz/products/detail/90

2. SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM, PS str. 49, 50/ cv. 12, 13, 14, 15 – podívej se na krátké video:

https://edu.ceskatelevize.cz/shoda-prisudku-s-podmetem-5e442279e173fa6cb524ac41

Pomůcka pro určení koncovky – ukazuj si: měkce – TI lidé se koupali, tvrdě – TY dny se krátily, TA kuřata pípala.

3. ÚLOHA DO SLOHU – ŽÁDOST – nejdříve si prostuduj v PS uprostřed str. 7 – co je to ŽÁDOST. Pak vypracuj: str. 61/cv. 1,2. Řešení testu mi pošli do e-mailu: teclova.skola@seznam.cz

Zadání úloh a prostor pro komentáře najdete také na následujícím odkazu:

https://padlet.com/nadateclova/3yz2h55s5rwt

DĚJEPIS               (zadáno 29. 4. 2020)

OBJEVNÉ PLAVBY – velmi zajímavé téma

  1. UČEBNICE str. 88 – 92 – nic nezapisuj, podívej se se na obrázky a video:
  • VIDEO si můžeš zastavovat a číst si přidané zajímavé informace.

Zápis dostaneš příště e-mailem.

Zadání úloh a prostor pro komentáře najdete také na následujícím odkazu:

https://padlet.com/nadateclova/3yz2h55s5rwt

MATEMATIKA

Pokud vycházím z toho, co jste mi poslali,tak výpočet 1% jste zvládli. Takže se můžeme pustit do výpočtu i jiného počtu  procent.

1 Do ŠS  56/4a) nedělejte b) – návod : červených je 9 čtverečků ze sta.To znamená,že vybarveno červeně je 9% ,zlomkem 9/100 a des.číslem 0,09 základu .Stejně tak napíšete  zeleně – ……….,oranžově – ………….  .

2. 56/C : slovní úloha je řešena třemi způsoby.Opiš všechny tři  ,já bych ten první způsob pro vás ještě zjednodušil takto :  100%……….500 , 1%……….500 : 100 = 5 , 64%………… 64 . 5 = 320  . Mluvíme o výpočtu „ přes 1% “.

3. Zvolte si jednu z možností ,jak takové příklady řešit (doporučuji přes 1%) a vypočítejte 57/6 , 7A , 9. Tyto vypočítané příklady ofoťte a mně pošlete.

4. A poslední úkol PS 68/4,5 .

Přírodopis

  • nakresli si do sešitu obrázek 45c /str. 33 – příčný řez stonkem
  • učebnice str. 33-35 – přečti, prohlédni si obrázky, výpisky do sešitu

Německý jazyk

Případné dotazy pište na holcapkova.rudolec@centrum.cz

Chválím všechny, kteří poctivě plní úkoly. S pozdravem Renata Holčapková

ANGLIČTINA

Zopakujte si slovíčka 2C ze str. 81 v pracovním sešitě.

Pracovní sešit str.18 : cv.1 Zakroužkujte správné odpovědi podle poslechu.

                                     cv.2 spojte začátky a konce slov a napište na řádky

                                     cv.3 podle popisu pojmenujte místo a anglicky napište.

                                     cv.4 vynechejte

       cv.5 a 6 doplňte kladné a záporné věty v budoucím čase (používejte will a won’t).

Úkoly mi posílejte i dodatečně. Pište také, pokud s něčím potřebujete poradit na joohaaana@gmail.com

ZEMĚPIS  1. h.  Jižní Evropa str. 66 – 67

          2. h.  Itálie a Řecko str. 67 – 69

         youtube – Itálie Řecko

FYZIKA  1. h.  Tlak v praxi str. 89 – 90

         2. h.  Otázky a úkoly str. 90 – 91

         youtube – tlak