8. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK      (zadáno 29. 4. 2020)

ZÁJMENA

 1. Opakování učiva o zájmenech: https://www.pravopisne.cz/2016/11/pravidla-druhy-zajmen/#prehled-druhu-zajmen

2. UČEBNICE str. 30/cv. 4 – zájmeno a jeho tvary – napiš do školního sešitu, zopakuj si zde: https://www.mojecestina.cz/article/2012092804-sklonovani-zajmena-ja

3. UČEBNICE str. 30/cv. 5 – napiš do školního sešitu, hotové cvičení vyfoť a pošli mi na e-mail

4. ÚLOHA Z LITERÁRNÍ VÝCHOVY – podcast najdete zde: https://padlet.com/nadateclova/Bookmarks, odpověď na otázku (ponaučení?, přísloví?) mi pište na známou adresu: teclova.skola@seznam.cz            

DĚKUJI ZA SPOLUPRÁCI A TĚŠÍM SE NA VAŠE ODPOVĚDI.

MATEMATIKA

Seznámili jste se  se vzájemnou polohou přímky a kružnice.V úkolu,který jste mi zaslali ,byly nějaké nedostatky.Doufám,že po vysvětlení, jste chyby odstranili. Geometrie se tímto způsobem vyučuje doopravdy špatně.

1. ŠS nadpis   VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU KRUŽNIC    , uč.str. 14 první rámeček.Kružnice rýsujte,volte libovolné poloměry.Zapište si,co jsou soustředné kružnice.

2. 14/1 : sestroj každou úlohu zvlášť.

3. 14/ rámeček dole – stačí nakreslit.Vzdálenost středů kružnic nazýváme středná .

4. 15/2 : jenom odpovídej ,15/4A : náčrt,odpověď , 15/6 : sestroj pouze jednu možnost.Tyto 3 úlohy ofoťte a pošlete.

5. Závěr PS 96/1,2 .            

Dějepis 8

– podle sešitu či učebnice str. 121-122 zopakovat kapitolu Formování české moderní občanské společnosti

– přečíst a nastudovat kapitolu Kultura 2. poloviny 19. a počátku 20. století str. 123-128

– zápisy jsem vám poslal už minulý týden

– pro zpestření se můžete podívat na Dějiny udatného českého národa: Díl 87: Národní divadlo: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/211543116230087-narodni-divadlo

Přírodopis

 • učebnice str. 78/ otázka 1 – jen ústně
 • učebnice str. 78,79 – nervové řízení – přečti si text, prohlédni si důležité obrázky na těchto stránkách, výpisky do sešitu

 Německý jazyk

Chemie

 • učebnice str. 58,59 – přečti si text v učebnici, napiš podle následující osnovy zápis do sešitu

OXIDY

 • Oxid siřičitý
 • Vzorec, vlastnosti
 • vznik –  spalování síry, pražení pyritu – rovnice
 • využití
 • Oxidy dusíku
 • oxid dusný – vzorec, využití
 • oxid dusnatý, oxid dusičitý – vzorce a využití a nebezpečí
 • Oxid křemičitý
 • vzorec, vlastnosti
 • barevné odrůdy
 • využití
 • silikagel

Případné dotazy pište na holcapkova.rudolec@centrum.cz

Chválím všechny, kteří poctivě plní úkoly. S pozdravem Renata Holčapková

ANGLIČTINA

Napište si slovíčka 3C str. 82 v pracovním sešitě (jen 1. část, poslední bude protein).

Učebnice str. 36 : cv. 1,2,3 – přeložte si texty, odpovězte na otázky, napište podobný text o sobě.

Pracovní sešit str. 27 : vše vyplňte, i poslechové cvičení 6.

Úkoly mi posílejte i dodatečně. Pište také, pokud s něčím potřebujete poradit na joohaaana@gmail.com

ZEMĚPIS   

1. h.  Státy světa podle politického systému a politické moci str. 53 – 55

               Politická mapa světa str. 54

               youtube – republika, monarchie

FYZIKA   

 1. h.  Otázky a úkoly str. 131

           2. h.  Využití jaderného záření – str. 131 – 133

               Otázky a úkoly str. 123